Xưởng Cơ Khí Tiếng Anh Là Gì?

0
2021

Xưởng cơ khí tiếng Anh gọi là mechanic factory
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Xưởng cơ khí có thể bạn quan tâm:

 • Bent-tail dog: Tốc chuôi cong
 • Face plate : Mâm cặp hoa mai
 • Automatic lathe: Máy tiện tự động
 • Backing-off lathe: Máy tiện hớt lưng
 • Bench lathe: Máy tiện để bàn
 • Boring lathe: Máy tiện-doa, máy tiện đứng
 • Camshaft lathe: Máy tiện trục cam
 • Copying lathe: Máy tiện chép hình
 • Cutting–off lathe: Máy tiện cắt đứt
 • Engine lathe: Máy tiện ren vít vạn năng
 • Facing lathe: Máy tiện mặt đầu, máy tiện cụt
 • Machine lathe: Máy tiện vạn năng
 • Multicut lathe: Máy tiện nhiều dao
 • Multiple-spindle lathe : Máy tiện nhiều trục chính
 • Precision lathe: Máy tiện chính xác

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xưởng cơ khí tiếng Anh là gì?.

5/5 - (100 bình chọn)