Home Định Nghĩa Xưởng Cơ Khí Tiếng Anh Là Gì?

Xưởng Cơ Khí Tiếng Anh Là Gì?

Xưởng Cơ Khí Tiếng Anh Là Gì?

Xưởng cơ khí tiếng Anh gọi là mechanic factory
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Xưởng cơ khí có thể bạn quan tâm:

 • Bent-tail dog: Tốc chuôi cong
 • Face plate : Mâm cặp hoa mai
 • Automatic lathe: Máy tiện tự động
 • Backing-off lathe: Máy tiện hớt lưng
 • Bench lathe: Máy tiện để bàn
 • Boring lathe: Máy tiện-doa, máy tiện đứng
 • Camshaft lathe: Máy tiện trục cam
 • Copying lathe: Máy tiện chép hình
 • Cutting–off lathe: Máy tiện cắt đứt
 • Engine lathe: Máy tiện ren vít vạn năng
 • Facing lathe: Máy tiện mặt đầu, máy tiện cụt
 • Machine lathe: Máy tiện vạn năng
 • Multicut lathe: Máy tiện nhiều dao
 • Multiple-spindle lathe : Máy tiện nhiều trục chính
 • Precision lathe: Máy tiện chính xác

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xưởng cơ khí tiếng Anh là gì?.