Xuất Xưởng Tiếng Anh Là Gì?

0
3418

Xuất xưởng tiếng Anh gọi là factory
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Xuất xưởng có thể bạn quan tâm:

 • Arbitration: điều khoản trọng tài
 • Arrival notice: Thông báo hàng tới/đến
 • Article: điều khoản
 • As agent for the Carrier: đại lý của người chuyên chở
 • As carrier: người chuyên chở
 • Assurance: sự đảm bảo
 • Auction: Đấu giá
 • Authenticated: xác nhận (bởi ai. VD: đại sứ quán)
 • Authorized Certificate of origin: CO ủy quyền
 • Available with…: được thanh toán tại…
 • BAF (Bunker Adjustment Factor):Phụ phí biến động giá nhiên liệu
 • BL draft: vận đơn nháp
 • BL revised: vận đơn đã chỉnh sửa
 • Back date BL: vận đơn kí lùi ngày
 • Back-to-back CO: CO giáp lưng
 • Balance of materials : bảng cân đối định mức
 • Bank Identified Code(BIC): mã định dạng ngân hàng

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xuất xưởng tiếng Anh là gì?.

5/5 - (100 bình chọn)