Home Chưa phân loại Xóa hình tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Xóa hình tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Xóa hình” có nghĩa là delete image với phiên âm /dɪˈliːt ˈɪmɪdʒ/
Ngoài ra, còn có remove image với phiên âm /rɪˈmuːv ˈɪmɪdʒ/

Một số từ liên quan đến “Xóa hình”

  • Erase – /ɪˈreɪs/: Làm mờ, xóa bỏ.
  • Clear – /klɪər/: Làm sạch, xóa trắng.
  • Wipe – /waɪp/: Lau chùi, xóa đi.
  • Obliterate – /əˈblɪt.ə.reɪt/: Tiêu diệt, xóa sổ hoàn toàn.
  • Trash – /træʃ/: Thùng rác, nơi đặt những thứ muốn xóa.
  • Unlink – /ˌʌnˈlɪŋk/: Hủy liên kết, loại bỏ liên kết.
  • Discard – /dɪˈskɑːrd/: Vứt bỏ, loại bỏ.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Xóa hình” và dịch nghĩa

1. I accidentally deleted image from my computer.

=> Tôi vô tình xóa hình trên máy tính của mình.

2. She decided to remove image from the presentation before sharing it with the team.

=> Cô ấy quyết định xóa hình khỏi bản trình bày trước khi chia sẻ với đội.

3. Make sure to click “confirm” if you want to permanently delete image.

=> Đảm bảo nhấn vào “xác nhận” nếu bạn muốn xóa hình ảnh vĩnh viễn.

4. It’s easy to delete images from your computer to free up storage space.

=> Việc xóa hình ảnh từ máy tính để giải phóng không gian lưu trữ rất đơn giản.

5. The software allows users to delete images with a single click.

=> Phần mềm cho phép người dùng xóa hình ảnh chỉ với một cú nhấp chuột.

6. If you accidentally delete an image, check the recycle bin before panicking.

=> Nếu bạn tình cờ xóa một hình ảnh, hãy kiểm tra thùng rác trước khi hoảng sợ.

7. The delete image option is located in the context menu of the photo gallery.

=> Tùy chọn xóa hình ảnh nằm trong menu ngữ cảnh của bộ sưu tập ảnh.

8. Users often use keyboard shortcuts to quickly delete images.

=> Người dùng thường sử dụng các phím tắt để nhanh chóng xóa hình ảnh.

9. Deleting images from the online gallery is a straightforward process.

=> Việc xóa hình ảnh từ bộ sưu tập trực tuyến là một quy trình đơn giản.

10. The system prompts you to confirm before you delete image to prevent accidental removal.

=> Hệ thống yêu cầu bạn xác nhận trước khi xóa hình ảnh để ngăn chặn việc xóa tình cờ.

Tố Uyên là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến, với niềm đam mê viết lách cùng với TOEIC 750 điểm, mong rằng Uyên sẽ mang đến những bài viết hữu ích cho các bạn.