Home Học tiếng Anh Từ điển Xỏ khuyên tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Xỏ khuyên tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Trong tiếng anh “Xỏ khuyên” là “piercing

Xỏ khuyên là hành động đưa hoặc đeo khuyên vào lỗ của tai để làm đẹp hoặc trang trí.

Phiên âm cách đọc “piercing(noun ):

 1. Theo UK:  /ˈpɪə.sɪŋ/
 2. Theo US: /ˈpɪr.sɪŋ/

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến xỏ khuyên

 • Earrings ˈɪərɪŋz/: Đôi khuyên.
 • Ear studs /ɪr stʌd/: Những viên nơ trang trí trên tai.
 • Hoop earrings /huːp ˈɪərɪŋz/: Khuyên dáng vòng tròn.
 • Dangling earrings /ˈdæŋɡəlɪŋ ˈɪərɪŋz/: Khuyên dài treo lủng lẳng.
 • Stud earrings /stʌd ˈɪərɪŋz/: Khuyên nơ trang trí.
 • Clip-on earrings /klɪp-ɒn ˈɪərɪŋz/: Khuyên gài không cần lỗ tai.
 • Chandelier earrings /ˌʃændəˈlɪər ˈɪərɪŋz/: Khuyên lụa đèn trang trí.
 • Cuff earrings /kʌf ˈɪərɪŋz/: Khuyên trang trí tai kiểu vòng cổ.
 • Statement earrings /ˈsteɪtmənt ˈɪərɪŋz/: Khuyên làm điểm nhấn.
 • Pearl earrings /pɜːl ˈɪərɪŋz/: Khuyên làm từ ngọc trai.

 4 câu có chứa từ “piercing với nghĩa là “ xỏ khuyên ” được dịch ra tiếng Việt.

 1. In some cultures, piercing the ears is considered a rite of passage, symbolizing maturity and readiness for adulthood.=> Ở một số văn hóa, việc xỏ khuyên được coi là một nghi thức chuyển cấp, tượng trưng cho sự trưởng thành và sẵn sàng bước vào tuổi trưởng thành.
 2. The tribal ceremony included a symbolic act of piercing the ears, signifying the initiation into adulthood and cultural identity.=> Nghi lễ bộ tộc bao gồm một hành động tượng trưng là xỏ khuyên, biểu tượng cho sự khởi đầu vào tuổi trưởng thành và bản sắc văn hóa.
 3. The ancient tradition of piercing the ears dates back centuries, with each culture infusing its own meaning and significance into the practice.=> Truyền thống cổ xưa của việc xỏ khuyên có nguồn gốc từ hàng thế kỷ trước, với mỗi nền văn hóa đều thêm vào đó ý nghĩa và ý nghĩa riêng của mình.
 4. As a symbol of rebellion, she chose bold and unconventional piercing jewelry, expressing her individuality and nonconformity.=> Là biểu tượng của sự nổi loạn, cô ấy chọn những trang sức xỏ khuyên mạnh mẽ và không truyền thống, thể hiện tính cá nhân và sự không tuân thủ.

Cảm ơn bạn đã đồng hành và theo dõi bài viết này của chúng mình. Mong rằng với những kiến thức mình chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từ “ xỏ khuyên “. Chúc bạn mãi phát triển, luôn thành công và tự tin trên những chặng đường sắp tới.

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM