Home Học tiếng Anh Từ điển Xét nghiệm vi sinh tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Xét nghiệm vi sinh tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Trong tiếng anh “xét nghiệm vi sinh” là “microbiological testing

Xét nghiệm vi sinh là quá trình kiểm tra và nghiên cứu về vi sinh vật, bao gồm vi khuẩn, vi rút, nấm, và các sinh vật vi khuẩn khác. Xét nghiệm vi sinh thường được thực hiện trong lĩnh vực y tế để chẩn đoán bệnh, theo dõi sự nhiễm trùng, và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến Xét nghiệm vi sinh

  • Microbiology /ˌmaɪkrəˈbɑːlədʒi/ : Vi sinh học
  • Bacteria /bækˈtɪəriə/ : Vi khuẩn
  • Virus /ˈvaɪrəs/ : Vi rút
  • Fungi /ˈfʌŋɡaɪ/ : Nấm
  • Culture /ˈkʌltʃər/ : Nuôi cấy
  • Petri dish /ˈpiːtri dɪʃ/ : Đĩa Petri
  • Sterilization /ˌsterɪlaɪˈzeɪʃən/ : Sự tiệt trùng
  • Antibiotic /ˌæntɪbaɪˈɒtɪk/ : Kháng sinh
  • Pathogen /ˈpæθ.ə.dʒən/ : Mầm bệnh
  • Contamination /kənˌtæmɪˈneɪʃən/ : Nhiễm khuẩn

5 câu có chứa từmicrobiological testing với nghĩa là “ xét nghiệm vi sinh ” được dịch ra tiếng Việt.

1. Microbiological testing is crucial for identifying and studying various microorganisms in laboratory settings.

=> Xét nghiệm vi sinh là quan trọng để xác định và nghiên cứu về các vi sinh vật khác nhau trong môi trường phòng thí nghiệm.

2. The hospital conducts regular microbiological testing to ensure the cleanliness and safety of medical equipment.

=> Bệnh viện thường xuyên thực hiện xét nghiệm vi sinh để đảm bảo sự sạch sẽ và an toàn của trang thiết bị y tế.

3.  Microbiological testing of food samples helps detect the presence of harmful bacteria or contaminants.

=> Xét nghiệm vi sinh của mẫu thực phẩm giúp phát hiện sự hiện diện của vi khuẩn có hại hoặc chất ô nhiễm.

4. Researchers use advanced techniques in microbiological testing to explore new possibilities for disease prevention.

=> Nhà nghiên cứu sử dụng các kỹ thuật tiên tiến trong xét nghiệm vi sinh để khám phá những khả năng mới trong phòng ngừa bệnh tật.

5. Microbiological testing is an integral part of the pharmaceutical industry to ensure the quality and safety of drug production.

=> Xét nghiệm vi sinh là một phần quan trọng trong ngành công nghiệp dược để đảm bảo chất lượng và an toàn trong sản xuất thuốc.

Cảm ơn bạn đã đồng hành và theo dõi bài viết này của chúng mình. Mong rằng với những kiến thức mình chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từ “ xét nghiệm vi sinh “. Chúc bạn mãi phát triển, luôn thành công và tự tin trên những chặng đường sắp tới. 

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM