Xe Trộn Xi Măng Tiếng Anh Là Gì?

0
1821

Xe trộn xi măng tiếng Anh gọi là cement mixer truck
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Xe trộn xi măng có thể bạn quan tâm:

 • Charter party: vận đơn thuê tàu chuyến
 • Charterer: người thuê tàu
 • Cheque: séc
 • Claiming bank: ngân hàng đòi tiền
 • Claims: Khiếu nại
 • Clean collection: nhờ thu phiếu trơn
 • Clean on board: đã bốc hàng lên tàu hoàn hảo
 • Closing time = Cut-off time
 • Co-operate: hợp tác
 • Collecting bank: ngân hàng thu hộ
 • Collection: Nhờ thu
 • Combo: bộ sản phẩm
 • Come into effect/come into force: có hiệu lực
 • Commercial documents: chứng từ thương mại
 • Commercial invoice: hóa đơn thương mại
 • Commission Agreement: thỏa thuận hoa hồng

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xe trộn xi măng tiếng Anh là gì?.

5/5 - (100 bình chọn)