Home Định Nghĩa Xe trộn bê tông tiếng Anh là gì

Xe trộn bê tông tiếng Anh là gì

Xe trộn bê tông tiếng Anh là gì

Xe trộn bê tông tiếng Anh là concrete mixer truck.
Xe trộn bê tông là một loại xe chuyên dụng của các công trình xây dựng. Xe giúp trộn hỗn hợp các vật liệu như xi măng, đá, cát, sỏi,… thành vữa để ép cọc, đổ móng, làm trần nhà,…
Một số từ vựng liên quan đến xe trộn bê tông trong tiếng Anh:

 • Xe ben (tiếng Anh là dump truck)
 • Xe nâng (tiếng Anh là forklift truck)
 • Xe cần cẩu (tiếng Anh là crane-truck)
 • Xe cút kít (tiếng Anh là wheelbarrow)
 • Máy đào, máy xúc (tiếng Anh là excavator)
 • Máy ủi (tiếng Anh là bulldozer)
 • Máy kéo (tiếng Anh là tractor)
 • Công trình (tiếng Anh là construction)
 • Công trường (tiếng Anh là site)
 • Công trình xây dựng (tiếng Anh là construction)
 • Chân công trình (tiếng Anh là foot construction)
 • Máy ép cọc (tiếng Anh là pile press)
 • Vữa xi măng (tiếng Anh là cement paste)
 • Móng cọc (tiếng Anh là pile foundation)
 • Trần nhà (tiếng Anh là ceiling)
 • Bê tông (tiếng Anh là concrete)