Home Định Nghĩa Xe nâng tiếng Anh là gì

Xe nâng tiếng Anh là gì

Xe nâng tiếng Anh là gì

Xe nâng tiếng Anh là forklift truck.
Trong xây dựng, xe nâng được dùng để di chuyển và vận chuyển các vật liệu rời tới địa điểm và chiều cao như ý muốn.
Một số từ vựng liên quan đến xe nâng trong tiếng Anh:

 • Xe trộn xi măng (tiếng Anh là concrete mixer truck)
 • Máy kéo (tiếng Anh là tractor)
 • Máy ủi (tiếng Anh là bulldozer)
 • Máy đào, máy xúc (tiếng Anh là excavator)
 • Xe ben (tiếng Anh là dump truck)
 • Dây thép buộc (tiếng Anh là ligature hay tie)
 • Công trình (tiếng Anh là construction)
 • Công trường (tiếng Anh là site)
 • Thi công (tiếng Anh là execute)
 • Dầm móng (tiếng Anh là foundation beam hay foundation girder)
 • Giàn giáo (tiếng Anh là scaffolding)
 • Mặt bằng thi công (tiếng Anh là construction ground)
 • Bản vẽ mặt bằng (tiếng Anh là site plan)
 • Tổng mặt bằng thi công (tiếng Anh là overall construction site plan)
 • Đội thi công (tiếng Anh là construction unit)