Home Định Nghĩa Xe máy xúc tiếng Anh là gì

Xe máy xúc tiếng Anh là gì

Xe máy xúc tiếng Anh là gì

Xe máy xúc tiếng Anh là excavator.
Xe máy xúc (hay máy xúc, máy đào) là phương tiện vận chuyển và thi công trong các công trường xây dựng. Với động cơ tay cần gắn liền với gầu đào, xe giúp thực hiện các thao tác như đào, xúc, múc, đổ đất đá, các loại khoáng sản, vật liệu xây dựng rời,… dễ dàng hơn.
Một số từ vựng liên quan đến xe máy xúc trong tiếng Anh:

 • Xe cần cẩu (tiếng Anh là crane-truck)
 • Cần cẩu (tiếng Anh là crane lift)
 • Xe cút kít (tiếng Anh là wheelbarrow)
 • Xe ben (tiếng Anh là dump truck)
 • Xe nâng (tiếng Anh là forklift truck)
 • Máy ủi (tiếng Anh là bulldozer)
 • Máy kéo (tiếng Anh là tractor)
 • Xe trộn xi măng (tiếng Anh là concrete mixer truck)
 • Thi công (tiếng Anh là execute)
 • Xây dựng (tiếng Anh là construct)
 • Công trình (tiếng Anh là construction)
 • Công trường (tiếng Anh là site)
 • Kiến trúc công trình (tiếng Anh là architectural construction)