Home Định Nghĩa Xe Giao Hàng Tiếng Anh Là Gì?

Xe Giao Hàng Tiếng Anh Là Gì?

Xe Giao Hàng Tiếng Anh Là Gì?

Xe giao hàng tiếng Anh gọi là delivery truck
Định nghĩa về Xe giao hàng bạn nên biết:
Xe giao hàng hay còn gọi là giao nhận vận tải là bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho, xếp dỡ, đóng gói hay phân phối hàng hóa cũng như các dịch vụ phụ trợ và tư vấn có liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở những vấn đề hải quan hay tài chính, khai báo hàng hóa cho những mục đích chính thức, mua bảo hiểm hàng hóa và thu tiền hay những chứng từ liên quan đến hàng hóa.
Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xe giao hàng tiếng Anh là gì?.