Home Học tiếng Anh Xe Container Tiếng Anh Là Gì?

Xe Container Tiếng Anh Là Gì?

Xe Container Tiếng Anh Là Gì?

Xe container tiếng Anh gọi là Container Truck
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Xe container có thể bạn quan tâm:

 • Rate: tỉ lệ/mức giá
 • Receipt for shipment BL: vận đơn nhận hàng để chở
 • Receiver: người nhận (điện)
 • Refered container (RF) – thermal container: container bảo ôn đóng hàng lạnh
 • Reference no: số tham chiếu
 • Regional Value content – RVC: hàm lượng giá trị khu vực (theo tiêu chỉ tỉ lệ %)
 • Reimbursing bank: ngân hàng bồi hoàn
 • Release order: đặt hàng (ai)
 • Remarks: chú ý/ghi chú đặc biệt
 • Remittance: chuyển tiền
 • Remitting bank: ngân hàng chuyển tiền/ngân hàng nhờ thu
 • Report on receipt of cargo (ROROC): biên bản kết toán nhận hàng với tà

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xe container tiếng Anh là gì?.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn