Home Học tiếng Anh Từ điển Viêm khớp tiếng anh là gì

Viêm khớp tiếng anh là gì

Viêm khớp tiếng anh là gì? “Viêm khớp” trong tiếng Anh được dịch là “joint inflammation”.Viêm khớp là một tình trạng y tế mà một hoặc nhiều khớp bị sưng, đau, và có thể gặp khó khăn trong việc di chuyển. Từ “arthritis” có thể được phiên âm như sau:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /ɑːrˈθraɪtɪs/
 • Tiếng Anh Anh (UK): /ɑːˈθraɪtaɪs/

Viêm khớp tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến “viêm khớp”:

 • Inflammation (Viêm): Sự phản ứng tự nhiên của cơ thể với tổn thương hoặc bệnh lý, bao gồm cả viêm khớp.
 • Swelling (Sưng): Tình trạng tăng kích thước của một bộ phận của cơ thể do sự tích tụ chất lỏng.
 • Joint Pain (Đau khớp): Một triệu chứng chính của viêm khớp, có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân.
 • Rheumatoid Arthritis (Viêm khớp dạng thấp): Một loại viêm khớp mạn tính do tự miễn dịch tấn công khớp.
 • Osteoarthritis (Viêm khớp dạng thấp không dạng thấp): Một dạng bệnh lý thoái hóa khớp do mòn mô sụn.
 • Mobility (Khả năng di chuyển): Khả năng của một cơ thể hoặc khớp để thực hiện các chuyển động một cách linh hoạt.
 • Joint Stiffness (Cứng khớp): Sự cảm giác khó khăn và cứng khi cố gắng di chuyển các khớp.
 • Gout (Gút): Một loại bệnh lý gây ra bởi tăng acid uric trong máu, thường ảnh hưởng đến khớp.
 • Synovial Fluid (Dịch nhầy khớp): Chất lỏng trong khớp giữa các bề mặt nạp chất nhờn và bảo vệ khớp.
 • Autoimmune Disease (Bệnh lý tự miễn dịch): Bệnh lý trong đó hệ thống miễn dịch tấn công cơ thể của chính nó, như trong trường hợp viêm khớp dạng thấp.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến “viêm khớp” trong tiếng Anh:

 1. Arthritis is a common condition characterized by inflammation of the joints, leading to pain, swelling, and reduced mobility. Arthritis là một tình trạng phổ biến được đặc trưng bởi việc viêm nhiễm ở các khớp, gây đau, sưng, và giảm khả năng di chuyển.
 2. Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease where the immune system attacks the joints, causing chronic inflammation and potentially leading to joint deformities. Viêm khớp dạng thấp là một bệnh tự miễn nơi hệ thống miễn dịch tấn công các khớp, gây ra việc viêm nhiễm mạn tính và có thể dẫn đến biến dạng khớp.
 3. Patients with osteoarthritis may experience joint pain and stiffness, especially after periods of inactivity or during changes in weather. Những người bị viêm khớp xương có thể trải qua đau và sưng khớp, đặc biệt sau những thời kỳ không hoạt động hoặc khi thay đổi thời tiết.
 4. Treatment for joint inflammation often includes anti-inflammatory medications, physical therapy, and lifestyle modifications to manage symptoms and improve joint function. Điều trị cho việc viêm nhiễm khớp thường bao gồm việc sử dụng thuốc chống viêm, vật lý trị liệu và điều chỉnh lối sống để kiểm soát triệu chứng và cải thiện chức năng khớp.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM