Home Học tiếng Anh Từ điển Viêm khớp dạng thấp tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Viêm khớp dạng thấp tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “Viêm khớp dạng thấp” được định nghĩa là “Rheumatoid arthritis”.
Viêm khớp dạng thấp là bệnh viêm đa khớp dạng thấp, bệnh do rối loạn hệ miễn dịch gây ra khiến cơ thể tự tấn công vào các mô xương – khớp.
Phiên âm cách đọc: Rheumatoid arthritis.
– Theo UK: /ˌruː.mə.tɔɪd ɑːˈθraɪ.tɪs/
– Theo US: /ˌruː.mə.tɔɪd ɑːrˈθraɪ.t̬əs/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến viêm khớp dạng thấp.

 • Joint Inflammation: Viêm khớp
 • Synovial Membrane: Màng niêm mạc khớp
 • Cartilage /ˈkɑːr.tɪ.lɪdʒ/: Sụn
 • Swelling /ˈswɛlɪŋ/: Sưng
 • Painful Joints: Khớp đau
 • Stiffness /stɪf.nəs/: Sự cứng khớp
 • Fatigue /fəˈtiːɡ/: Mệt mỏi
 • Remission /rɪˈmɪʃ.ən/: Sự giảm nhẹ triệu chứng
 • Biologics /baɪ.əˈlɒdʒɪks/: Thuốc sinh học
 • Joint Replacement Surgery:Phẫu thuật thay thế khớp
 • Immunosuppressive Medications: Thuốc ức chế hệ miễn dịch

5 Câu có chứa từ Rheumatoid arthritis trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

 1. Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease that primarily affects the joints.
  Viêm khớp dạng thấp là một bệnh tự miễn dịch ảnh hưởng chủ yếu đến các khớp.
 2. People with rheumatoid arthritis may experience joint pain, swelling, and stiffness.
  → Người mắc viêm khớp dạng thấp có thể trải qua đau khớp, sưng và cứng khớp.
 3. Rheumatoid arthritis can lead to damage of the synovial membrane and cartilage in the joints.
  Viêm khớp dạng thấp có thể dẫn đến tổn thương màng niêm mạc và sụn trong các khớp.
 4. The goal of treatment for rheumatoid arthritis is to alleviate symptoms and prevent joint damage.
  → Mục tiêu của điều trị viêm khớp dạng thấp là giảm bớt triệu chứng và ngăn chặn tổn thương khớp.
 5. Individuals with rheumatoid arthritis may undergo joint replacement surgery in severe cases.
  → Những người mắc viêm khớp dạng thấp có thể phải trải qua phẫu thuật thay thế khớp trong trường hợp nặng.

Trên đây là bài viết của mình về viêm khớp dạng thấp (Rheumatoid arthritis) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ viêm khớp dạng thấp trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM