Home Học tiếng Anh Từ điển Viêm kết mạc tiếng anh là gì

Viêm kết mạc tiếng anh là gì

Viêm kết mạc tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được gọi là “conjunctivitis”.Viêm kết mạc là một tình trạng nhiễm trùng hoặc viêm nhiễm của kết mạc, là một màng nhầy mỏng bao phủ bề mặt trước của mắt và lớp nội mạc của mi mắt. Từ “conjunctivitis” được phiên âm như sau:

 • Tiếng Anh Anh (UK English): /kənˌdʒʌŋk.tɪˈvaɪ.tɪs/
 • Tiếng Anh Mỹ (US English): /ˌkɑːnˌdʒʌŋk.təˈvaɪ.t̬ɪs/

Viêm kết mạc tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến “viêm kết mạc”:

 • Redness (Đỏ): Tình trạng mắt đỏ, một trong những triệu chứng phổ biến của viêm kết mạc.
 • Itching (Ngứa): Cảm giác ngứa mắt, thường xuyên xuất hiện trong trường hợp viêm kết mạc.
 • Swelling (Sưng): Sự phình to hoặc sưng, một biểu hiện của kết mạc bị viêm.
 • Discharge (Tiết dịch): Chất lỏng có thể được sản xuất và tỏa ra từ mắt trong viêm kết mạc.
 • Tearing (Rơi nước mắt): Hành động sản xuất nước mắt, có thể tăng cao trong viêm kết mạc.
 • Photophobia (Sợ sáng): Sự nhạy cảm với ánh sáng, một tình trạng thường gặp trong viêm kết mạc.
 • Blurry Vision (Tầm nhìn mờ): Tầm nhìn không rõ hoặc biến dạng, đôi khi kèm theo viêm kết mạc.
 • Infection (Nhiễm trùng): Sự xâm nhập và nhân lên của vi khuẩn hoặc virus, gây ra viêm kết mạc.
 • Antibiotic Eye Drops (Thuốc nhỏ mắt kháng sinh): Thuốc nhỏ mắt chứa kháng sinh, thường được sử dụng để điều trị viêm kết mạc do vi khuẩn.
 • Allergic Conjunctivitis (Viêm kết mạc dị ứng): Viêm kết mạc xuất phát từ phản ứng dị ứng với các tác nhân như phấn hoa, bụi, hoặc dịch nhầy.

Dưới đây là 4 câu ví dụ liên quan đến “viêm kết mạc” và được dịch ra tiếng Việt:

 1. Redness and itching are common symptoms of conjunctivitis, often caused by viral or bacterial infections.
  • Đỏ và ngứa mắt là những triệu chứng phổ biến của viêm kết mạc, thường xuất phát từ nhiễm trùng virus hoặc vi khuẩn.
 2. Swelling and discharge from the eyes can occur in conjunctivitis, making it important to seek medical attention for proper diagnosis and treatment.
  • Sưng và tiết dịch từ mắt có thể xuất hiện trong viêm kết mạc, làm cho việc tìm kiếm sự chăm sóc y tế để đặt chẩn đoán và điều trị đúng đắn trở nên quan trọng.
 3. Photophobia and tearing are discomforts associated with allergic conjunctivitis, triggered by exposure to allergens such as pollen or pet dander.
  • Sợ sáng và rơi nước mắt là những cảm giác không thoải mái liên quan đến viêm kết mạc dị ứng, được kích thích bởi tiếp xúc với các chất dị ứng như phấn hoa hoặc lông động vật.
 4. In case of conjunctivitis, it’s crucial to avoid touching or rubbing the eyes to prevent the spread of the infection.
  • Trong trường hợp viêm kết mạc, quan trọng là tránh chạm hoặc gãi mắt để ngăn chặn sự lây lan của nhiễm trùng.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM