Home Chưa phân loại Viêm Gân Gót Chân Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chính Xác

Viêm Gân Gót Chân Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chính Xác

Trong Tiếng Anh, Viêm gân gót chân được gọi là Achilles tendonitis, có phiên âm cách đọc là /əˌkɪl.iːz ˌten.də.ˈnaɪ.tɪs/.

Viêm gân gót chân “Achilles tendonitis” là một trạng thái viêm nhiễm của gân Achilles, đó là gân cơ mắc giữ cơ bắp chéo và cơ bắp chẩm, nối cơ bắp chéo với gói xơ trong gót chân. Viêm gân gót chân thường là một tổn thương thể thao, thường xảy ra do quá tải hoặc căng thẳng liên tục đặt lên gân, gây ra sưng, đau, và khó chịu ở vùng gót chân.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “viêm gân gót chân” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Achilles Tendon: Gân Achilles
 2. Tendonitis: Viêm gân
 3. Heel Pain: Đau ở gót chân
 4. Tenderness: Sự mềm dẻo, nhạy cảm
 5. Swelling: Sưng
 6. Inflammation: Viêm nhiễm
 7. Calf Muscles: Cơ bắp ống chéo
 8. Stiffness: Cảm giác cứng nhắc
 9. Stretching Exercises: Bài tập duỗi cơ
 10. Orthopedic Shoes: Giày chống chấn thương (dành cho chân và cơ)

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Achilles tendonitis” với nghĩa là “viêm gân gót chân” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Achilles Tendonitis is a common condition among runners and athletes.
  => Viêm gân gót chân là một tình trạng phổ biến trong số người chạy và vận động viên.
 2. If you experience heel pain, it could be a sign of Achilles Tendonitis.
  => Nếu bạn trải qua đau ở gót chân, có thể đó là dấu hiệu của viêm gân gót chân.
 3. Treatment for Achilles Tendonitis often includes rest, ice, and anti-inflammatory medications.
  => Điều trị cho viêm gân gót chân thường bao gồm nghỉ ngơi, đá lạnh và thuốc chống viêm.
 4. Runners should pay attention to any signs of Achilles Tendonitis to avoid long-term complications.
  => Người chạy nên chú ý đến bất kỳ dấu hiệu nào của viêm gân gót chân để tránh các vấn đề kéo dài.
 5. Achilles Tendonitis can cause tenderness and swelling in the affected area.
  => Viêm gân gót chân có thể gây sự mềm dẻo và sưng tại khu vực bị ảnh hưởng.
 6. Stretching exercises can help prevent Achilles Tendonitis by maintaining flexibility in the calf muscles.
  => Bài tập duỗi cơ có thể giúp ngăn chặn viêm gân gót chân bằng cách duy trì sự linh hoạt trong cơ bắp ống chéo.
 7. Orthopedic shoes are recommended for individuals with a history of Achilles Tendonitis.
  => Giày chống chấn thương được khuyến nghị cho những người có lịch sử viêm gân gót chân.
 8. Ignoring the symptoms of Achilles Tendonitis can lead to more severe complications over time.
  => Bỏ qua các triệu chứng của viêm gân gót chân có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng hơn theo thời gian.
 9. Physical therapy is often recommended as part of the treatment plan for Achilles Tendonitis.
  => Vật lý trị liệu thường được khuyến nghị như một phần của kế hoạch điều trị cho viêm gân gót chân.
 10. If you suspect Achilles Tendonitis, consult with a healthcare professional for a proper diagnosis and guidance.
  => Nếu bạn nghi ngờ mắc viêm gân gót chân, hãy tham khảo ý kiến của một chuyên gia y tế để có chẩn đoán đúng đắn và sự hướng dẫn.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM