Home Học tiếng Anh Viêm da cơ địa tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Viêm da cơ địa tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Viêm da cơ địa” có nghĩa là eczema với phiên âm Anh – Anh /ˈeksmə/ và Anh – Mỹ /ˈeksɪmə/ hoặc /ɪɡˈziːmə/

Ngoài ra, còn có dermatitis với phiên âm Anh – Anh /ˌdɜːməˈtaɪtɪs/ và Anh – Mỹ /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/

Một số từ liên quan đến “Viêm da cơ địa”

  • Dermatitis /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm nhiễm da
  • Atopic Dermatitis /əˌtɒpɪk ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm da dạng cơ địa, thường xuất hiện ở trẻ em.
  • Contact Dermatitis /ˈkɒntækt ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm da do tiếp xúc
  • Nummular Eczema /ˈnʌmjʊlər ˌɛksəmə/: Eczema đồng xu, được đặc trưng bởi những vùng da hình tròn giống như đồng xu.
  • Seborrheic Dermatitis /ˌsɛbəˈriːɪk ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm da dầu
  • Pruritus /prʊəˈraɪtəs/: Ngứa da

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Viêm da cơ địa” được dịch sang tiếng Việt

1. Her baby developed eczema on his cheeks.

=> Con bé của cô ấy phát ban viêm da cơ địa trên đôi má.

2. Many skincare products are designed for individuals with eczema.

=> Nhiều sản phẩm chăm sóc da được thiết kế cho những người có vấn đề về viêm da cơ địa.

3. He has been using a special lotion to soothe his eczema-prone skin.

=> Anh ấy đã sử dụng một loại kem đặc biệt để làm dịu làn da dễ bị viêm da cơ địa của mình.

4. The doctor recommended a fragrance-free soap for those with eczema.

=> Bác sĩ đã khuyến nghị sử dụng xà phòng không chứa hương liệu cho những người có vấn đề về viêm da cơ địa.

5. Living with eczema can be challenging, but proper care can help manage symptoms.

=> Sống với viêm da cơ địa có thể khó khăn, nhưng chăm sóc đúng cách có thể giúp kiểm soát các triệu chứng.

6. Cold weather tends to worsen my eczema flare-ups.

=> Thời tiết lạnh thường làm tăng cường tình trạng nổi mẩn viêm da cơ địa của tôi.

7. She avoids certain foods to prevent eczema outbreaks.

=> Cô ấy tránh một số loại thực phẩm để ngăn chặn việc bùng phát viêm da cơ địa.

8. Eczema can be triggered by stress in some individuals.

=> Viêm da cơ địa có thể được kích thích bởi căng thẳng ở một số người.

9. The pediatrician provided tips for managing eczema in infants.

=> Bác sĩ nhi khoa cung cấp mẹo để quản lý viêm da cơ địa ở trẻ sơ sinh.

10. There are various creams and ointments available for treating eczema symptoms.

=> Có nhiều loại kem và thuốc mỡ khác nhau để điều trị các triệu chứng của viêm da cơ địa.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn