Home Học tiếng Anh Từ điển Viêm amidan tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Viêm amidan tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “Viêm amidan” được định nghĩa là “Tonsillitis”.
Viêm amidan là tình trạng nhiễm trùng cấp ở họng, amidan khẩu cái hoặc cả hai.
Phiên âm cách đọc: Tonsillitis.
– Theo UK: /ˌtɒn.sɪˈlaɪ.təs/
– Theo US: /ˌtɑːn.sɪˈlaɪ.t̬əs/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến viêm amidan.

 • Sore throat: Đau họng
 • Swollen tonsils: Amidan sưng
 • Throat infection: Nhiễm trùng họng
 • Pharyngitis /ˌfærɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm họng
 • Painkillers /peɪnˈkɪlərz/: Thuốc giảm đau
 • Inflammation /ˌɪnfləˈmeɪʃən/: Sưng, viêm nhiễm
 • White patches on the tonsils: Mảng trắng trên amidan
 • Gargling /ˈɡɑːɡlɪŋ/: Súc miệng
 • Irritated throat: Họng kích thích
 • Chronic tonsillitis: Viêm amidan mãn tính
 • Recurrent tonsillitis: Viêm amidan tái phát
 • Tonsillectomy /ˌtɒnsɪˈlɛktəmi/: Phẫu thuật cắt bỏ amidan

7 Câu có chứa từ Tonsillitis trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

 1. I went to the doctor because I have Tonsillitis.
  → Tôi đã đến bác sĩ vì tôi bị viêm amidan.
 2. f you experience symptoms like a sore throat and difficulty swallowing, it could be Tonsillitis.
  → Nếu bạn trải qua các triệu chứng như đau họng và khó nuốt, đó có thể là viêm amidan.
 3. The doctor prescribed antibiotics to treat my Tonsillitis.
  → Bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh để điều trị viêm amidan của tôi.
 4. I had to take a few days off work because of severe Tonsillitis.
  → Tôi phải nghỉ làm vài ngày vì bị viêm amidan nặng.
 5. Gargling with warm saltwater is a common home remedy for Tonsillitis.
  → Súc miệng bằng nước muối ấm là một phương pháp chữa trị tại nhà phổ biến cho viêm amidan.
 6. He had to undergo Tonsillectomy due to recurrent Tonsillitis.
  → Anh ấy phải phẫu thuật cắt bỏ amidan do bị viêm amidan tái phát.
 7. Rest and fluids are recommended for treating Tonsillitis.
  → Nghỉ ngơi và uống nước được khuyến nghị để điều trị viêm amidan.

Trên đây là bài viết của mình về viêm amidan (Tonsillitis) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ viêm amidan trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM