Home Chưa phân loại Vi Sinh Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Đúng Nhất

Vi Sinh Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Đúng Nhất

Trong Tiếng Anh, Vi sinh được gọi là Microorganism, có phiên âm cách đọc là /ˌmaɪ.krəʊˈɔː.ɡən.ɪ.zəm/ (UK); /ˌmaɪ.kroʊˈɔːr.ɡən.ɪ.zəm/ (US).

Vi sinh “Microorganism” là các sinh vật rất nhỏ, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Các loại vi sinh vật bao gồm vi khuẩn, vi rút, nấm, protists, và các sinh vật siêu nhỏ khác.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “vi sinh” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Bacteria: Vi khuẩn
 2. Virus: Vi-rút
 3. Fungus: Nấm
 4. Protozoa: Ký sinh trùng đơn bào
 5. Algae: Tảo
 6. Microbe: Vi sinh
 7. Pathogen: Chất gây bệnh
 8. Antibiotics: Kháng sinh
 9. Microbiology: Vi khuẩn học
 10. Cell: Tế bào

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Microorganism” với nghĩa là “vi sinh” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Microorganisms are everywhere, from the air we breathe to the soil beneath our feet.
  => Vi sinh vật tồn tại ở mọi nơi, từ không khí chúng ta hít thở đến đất dưới chân chúng ta.
 2. Microorganisms play a crucial role in the decomposition of organic matter in nature.
  => Vi sinh vật đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân hủy chất hữu cơ trong tự nhiên.
 3. Scientists use microorganisms in biotechnology to produce various products, including medicines and enzymes.
  => Các nhà khoa học sử dụng vi sinh vật trong công nghệ sinh học để sản xuất nhiều sản phẩm khác nhau, bao gồm cả thuốc và enzym.
 4. Microorganisms can be beneficial, such as those used in the fermentation process to make yogurt.
  => Vi sinh vật có thể mang lại lợi ích, như những loại được sử dụng trong quá trình lên men để sản xuất sữa chua.
 5. Pathogenic microorganisms can cause diseases in plants, animals, and humans.
  => Vi sinh vật gây bệnh có thể gây ra các bệnh tật ở cây cỏ, động vật và con người.
 6. Microbiology is the scientific study of microorganisms and their interactions with the environment.
  => Vi khuẩn học là ngành nghiên cứu khoa học về vi sinh vật và tương tác của chúng với môi trường.
 7. The development of antibiotics revolutionized medicine by controlling the growth of harmful microorganisms.
  => Sự phát triển của kháng sinh đã làm đổi mới lĩnh vực y học bằng cách kiểm soát sự phát triển của vi sinh vật gây hại.
 8. Microorganisms in the soil contribute to nutrient cycling, benefiting plant growth.
  => Vi sinh vật trong đất đóng góp vào chu kỳ dinh dưỡng, làm lợi cho sự phát triển của cây cỏ.
 9. Understanding the role of microorganisms is essential in maintaining ecological balance.
  => Hiểu về vai trò của vi sinh vật là rất quan trọng để duy trì sự cân bằng sinh thái.
 10. Microorganisms are used in wastewater treatment plants to break down pollutants.
  => Vi sinh vật được sử dụng trong các nhà máy xử lý nước thải để phân hủy chất ô nhiễm.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM