Home Chưa phân loại Vi Khuẩn Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Chuẩn

Vi Khuẩn Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Chuẩn

Trong Tiếng Anh, Vi khuẩn được gọi là Bacteria, có phiên âm cách đọc là /bækˈtɪə.ri.ə/ (UK); /bækˈtɪr.i.ə/ (US).

Vi khuẩn “Bacteria” là một nhóm động vật đơn bào không có hạt nhân thực sự. Vi khuẩn là một nhóm đa dạng và phổ biến, tồn tại ở mọi nơi trên Trái Đất, từ môi trường nước ngọt đến nước mặn, từ đất đến không khí và thậm chí trong cơ thể các sinh vật sống khác.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “vi khuẩn” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Microorganism: Vi sinh vật
 2. Microbe: Vi sinh
 3. Cell: Tế bào
 4. Prokaryote: Tế bào không hạt nhân
 5. Pathogen: Chất gây bệnh
 6. Antibiotic: Kháng sinh
 7. Microbiology: Vi khuẩn học
 8. Virus: Vi-rút
 9. Infection: Nhiễm trùng
 10. Immunity: Miễn dịch

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Bacteria” với nghĩa là “vi khuẩn” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Bacteria play a crucial role in the decomposition of organic matter.
  => Vi khuẩn đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân hủy chất hữu cơ.
 2. Probiotics contain beneficial bacteria that support digestive health.
  => Probiotics chứa vi khuẩn có lợi hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa.
 3. Some bacteria can cause food spoilage if not properly stored.
  => Một số vi khuẩn có thể gây hỏng thực phẩm nếu không được bảo quản đúng cách.
 4. Scientists study the genetic makeup of bacteria to understand their functions.
  => Các nhà khoa học nghiên cứu cấu trúc gen của vi khuẩn để hiểu rõ về chức năng của chúng.
 5. Antibiotics are used to treat bacterial infections in humans.
  => Kháng sinh được sử dụng để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn ở con người.
 6. The human body has both beneficial and harmful bacteria living in the gut.
  => Cơ thể con người có cả vi khuẩn có lợi và có hại sống trong ruột.
 7. Bacteria can adapt to changing environmental conditions for survival.
  => Vi khuẩn có thể thích ứng với điều kiện môi trường thay đổi để sống sót.
 8. The microscope is essential for studying the morphology of bacteria.
  => Kính hiển vi là thiết bị quan trọng để nghiên cứu hình thái của vi khuẩn.
 9. Certain bacteria are used in the fermentation process to produce yogurt.
  => Một số vi khuẩn được sử dụng trong quá trình lên men để sản xuất sữa chua.
 10. The discovery of penicillin revolutionized the treatment of bacterial infections.
  => Sự phát hiện của penicillin đã làm đổi mới cách điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM