Home Học tiếng Anh Vệ Sinh Nhà Cửa Tiếng Anh Là Gì?

Vệ Sinh Nhà Cửa Tiếng Anh Là Gì?

Vệ Sinh Nhà Cửa Tiếng Anh Là Gì?

Vệ sinh nhà cửa tiếng Anh gọi là cleaning
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Vệ sinh nhà cửa có thể bạn quan tâm:

 • Chuyển văn phòng trọn gói: package office transfer
 • Chuyển nhà trọ: moving motel
 • Chuyển nhà: moving house
 • Chuyển nhà trọn gói: package transfer
 • Lưu trữ hàng hóa: storage of goods
 • Chuyển kho xưởng: warehouse transfer
 • Chuyển hàng hóa: freight
 • Dịch vụ bốc xếp: loading and unloading service
 • Clean the window: Lau cửa sổ
 • Dust the furniture: Quét bụi đồ đạc
 • Paint the fence: Sơn hàng rào
 • Hang up the laundry: Phơi quần áo
 • Mop the floor: Lau nhà
 • Take out the rubbish: Đổ rác

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Vệ sinh nhà cửa tiếng Anh là gì?.