Home Học tiếng Anh Vệ sinh môi trường tiếng Anh là gì?

Vệ sinh môi trường tiếng Anh là gì?

Vệ sinh môi trường tiếng Anh là gì?

Bạn đang muốn tìm hiểu về những từ vựng trong lĩnh vực môi trường. Thì từ vệ sinh môi trường là một trong những từ bạn nên tìm hiểu. Hãy cùng JES tìm hiểu về từ này nhé.
Đầu tiên JES sẽ cũng cấp định nghĩa, cách phát âm của vệ sinh môi trường trong tiếng Anh:

Tiếng Anh Phát âm
Vệ sinh môi trường Environmental hygiene /ɪnˌvaɪərənˈmɛntl ˈhaɪʤiːn/

Với từ Environmental hygiene thì chỉ có một cách phát âm duy nhất. Hi vọng với những kiến thức mà JES cung cấp sẽ giúp bạn mở rộng được vốn từ của mình.