Home Học tiếng Anh Từ điển Van tim tiếng anh là gì

Van tim tiếng anh là gì

Van tim tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được dịch là “heart valve.”Van tim là các van nằm trong trái tim, giữ cho máu lưu thông một cách đúng cách trong cơ quan này. Phiên âm của cụm từ “heart valve”:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /hɑrt vælv/ (đọc là “hahrt vàlv”).
 • Tiếng Anh Anh (UK): /hɑːt vælv/ (đọc là “haht vàlv”).

Van tim tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến chủ đề “van tim” trong tiếng Anh:

 • Aortic Valve (n): Van đao aôrta.
 • Mitral Valve (n): Van nhĩ.
 • Tricuspid Valve (n): Van tam thất.
 • Pulmonary Valve (n): Van động mạch phổi.
 • Valvular Heart Disease (n): Bệnh van tim.
 • Regurgitation (n): Hiện tượng van trở lại, van không đóng kín.
 • Stenosis (n): Hiện tượng thu hẹp của van tim.
 • Bicuspid Valve (n): Van hai lá.
 • Endocarditis (n): Viêm màng nội tim.
 • Heart Murmur (n): Tiếng nức mạch tim.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến chủ đề “van tim” trong tiếng Anh:

 1. During the check-up, the cardiologist detected a murmur in the patient’s heart, suggesting the possibility of a valve issue. Trong quá trình kiểm tra, bác sĩ tim mạch phát hiện một tiếng nức mạch trong tim của bệnh nhân, ngụ ý khả năng có vấn đề với van tim.
 2. The surgical team successfully replaced the damaged mitral valve, restoring proper blood flow through the heart. Đội phẫu thuật đã thành công trong việc thay thế van nhĩ bị hỏng, khôi phục lưu thông máu đúng cách qua trái tim.
 3. Valvular heart disease may lead to regurgitation, causing blood to flow backward, reducing the heart’s efficiency. Bệnh van tim có thể dẫn đến hiện tượng van trở lại, làm cho máu chảy ngược, giảm hiệu suất của trái tim.
 4. The patient experienced shortness of breath due to aortic valve stenosis, prompting the need for a surgical intervention to widen the valve. Bệnh nhân gặp khó khăn trong việc thở do hiện tượng thu hẹp của hẹp van động mạch chủ, đòi hỏi việc can thiệp phẫu thuật để mở rộng van.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM