Home Định Nghĩa Vận Tải Đường Bộ Tiếng Anh Là Gì?

Vận Tải Đường Bộ Tiếng Anh Là Gì?

Vận Tải Đường Bộ Tiếng Anh Là Gì?

Vận tải đường bộ tiếng Anh gọi là trucking
Định nghĩa về Vận tải đường bộ bạn nên biết:
Vận tải là sự di chuyển hay chuyển động của người, động vật và hàng hóa từ nơi này đến nơi khác, nhằm thực hiện một mục đích nhất định. Phương thức vận chuyển bao gồm hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy, bằng cáp, đường ống và trong vũ trụ.
Các lĩnh vực có thể được chia thành cơ sở hạ tầng, phương tiện và hoạt động. Giao thông vận tải cho phép giao thương giữa người với người, vốn là điều cần thiết cho sự phát triển của các nền văn minh.
Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Vận tải đường bộ tiếng Anh là gì?.