Home Học tiếng Anh Văn phòng tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Văn phòng tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Văn phòng tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Một trong những từ vựng xuất hiện trong những cuộc nói chuyện nơi công sở bằng tiếng Anh là văn phòng. Hãy cùng JES tìm hiểu tất tần tật về từ này nhé.
Đầu tiên là định nghĩa và cách phát âm của từ văn phòng trong tiếng Anh:

Tiếng Anh Phát âm Anh-Anh Phát âm Anh Mỹ
Văn phòng Office /ˈɒf.ɪs/ /ˈɑː.fɪs/

Với từ này bạn có thể sử dụng một trong 2 cách phát âm mà JES cung cấp. Theo định nghĩa từ Cambridge thì Office means a room or part of a building in which people work, especially sitting at tables with computers, phones, etc., usually as a part of a business or other organization.
Dịch sang tiếng việt là: một căn phòng hoặc một phần của tòa nhà nơi mọi người làm việc, đặc biệt là ngồi bên bàn với máy tính, điện thoại, v.v., thường là một bộ phận của doanh nghiệp hoặc tổ chức khác.
Dưới đây là ví dụ về cách dùng của từ Office như một danh từ:

  • the director’s office

Nghĩa tiếng việt: văn phòng giám đốc

  • I didn’t leave the office until eight o’clock last night.

Nghĩa tiếng việt: Tôi đã không rời văn phòng cho đến tám giờ tối qua.
Hi vọng những kiến thức JES cung cấp sẽ giúp được bạn.