Home Học tiếng Anh Văn Phòng Khoa Tiếng Anh Là Gì?

Văn Phòng Khoa Tiếng Anh Là Gì?

Văn Phòng Khoa Tiếng Anh Là Gì?

Văn phòng khoa tiếng Anh gọi là Faculty office
Các công việc về Văn phòng khoa bạn cần biết:

  • Phân công cán bộ coi thi.
  • Thông tin và hồ sơ giảng viên thỉnh giảng.
  • Kê khai thanh toán thù lao giảng dạy.
  • Nghiên cứu khoa học: hỗ trợ triển khai đăng ký đề tài khoa học cấp trường và kê khai giờ hoạt động khoa học.
  • Tổng hợp dự toán và quyết toán hội thảo.
  • Tiếp nhận và thông tin về tình hình giảng dạy.
  • Liên hệ tư vấn hướng nghiệp, cung cấp nội dung chương trình đào tạo (khi sinh viên có nhu cầu).
  • Công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá công việc.
  • Quản lý tài sản (thống kê, cập nhật, liên hệ phòng chức năng nhận, trả, tổng hợp nhu cầu, đề xuất trang bị…)

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Văn phòng khoa tiếng Anh là gì?.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn