Văn bản pháp quy tiếng Anh là gì

0
3305
Văn bản pháp quy tiếng Anh là gì

Văn bản pháp quy tiếng Anh là legal documents.
Văn bản pháp quy hay còn gọi là văn bản quy phạm pháp luật, là văn bản do cơ quan Nhà nước ban hành. Đây là một hình thức luật thành văn được thể hiện qua các văn bản chứa đựng các quy phạm pháp luật. Văn bản pháp quy dùng để điều chỉnh các quan hệ xã hội.
Hệ thống văn bản pháp quy hiện hành tiêu biểu gồm có:

 • Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội
 • Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội
 • Nghị định của Chính phủ
 • Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, của Thủ tướng Chính phủ
 • Các thông tư

Một số từ vựng liên quan đến văn bản pháp quy trong tiếng Anh:

 • Quốc hội (tiếng Anh là National Assembly)
 • Pháp lệnh (tiếng Anh là ordinance)
 • Thông tư (tiếng Anh là circular)
 • Nghị quyết (tiếng Anh là resolution)
 • Nghị định (tiếng Anh là decree)
 • Quyết định (tiếng Anh là decision)
 • Điều khoản và điều kiện (tiếng Anh là terms and conditions)
 • Văn bản pháp luật (tiếng Anh là legislation)
 • Công văn (tiếng Anh là documentary)
 • Dự thảo luật (tiếng Anh là proposition)
 • Luật Hiến pháp (tiếng Anh là constitutional law)
5/5 - (100 bình chọn)