Home Học tiếng Anh Từ điển Ung thư phổi tiếng anh là gì

Ung thư phổi tiếng anh là gì

Ung thư phổi tiếng anh là gì? “Ung thư phổi” trong tiếng Anh được gọi là “lung cancer”.
Ung thư phổi là một loại ung thư phát sinh từ các tế bào trong phổi. Đây là một dạng ung thư khá nguy hiểm và thường được liên quan đến hút thuốc lá, tuy nhiên, nó cũng có thể xuất hiện ở những người không hút thuốc lá.
Từ “lung cancer” có thể được phiên âm như sau:

 • US: /lʌŋ ˈkænsər/
 • UK: /lʌŋ ˈkænsə/

Ung thư phổi tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến “ung thư phổi”:

 • Tumor (Ung thư): Khối u không đều, có thể lành tính hoặc ác tính, tạo ra bởi sự phân tán của tế bào.
 • Metastasis (Kết tuyến): Quá trình khi các tế bào ung thư di chuyển và lây lan từ nơi ban đầu đến các bộ phận khác trong cơ thể.
 • Biopsy (Xét nghiệm mô): Quá trình lấy một mẫu mô từ cơ thể để kiểm tra có sự xuất hiện của tế bào ung thư hay không.
 • Chemotherapy (Hóa trị): Phương pháp điều trị ung thư bằng cách sử dụng các chất hóa học để tiêu diệt hoặc kiểm soát sự phát triển của tế bào ung thư.
 • Radiation Therapy (Xạ trị): Phương pháp điều trị ung thư bằng cách sử dụng tia X hoặc tia gamma để tiêu diệt tế bào ung thư.
 • Symptom (Triệu chứng): Dấu hiệu hoặc biểu hiện của một bệnh, như làm đau, sưng, hoặc khó thở.
 • Pulmonologist (Bác sĩ chuyên khoa phổi): Bác sĩ chuyên sâu trong việc chẩn đoán và điều trị các vấn đề liên quan đến phổi, bao gồm cả ung thư phổi.
 • Prognosis (Dự đoán): Dự đoán về kết quả dựa trên triệu chứng và tiến triển của bệnh, thường được sử dụng trong ngữ cảnh của bệnh lý.
 • Immunotherapy (Therapy miễn dịch): Phương pháp điều trị ung thư bằng cách kích thích hệ thống miễn dịch của cơ thể để tấn công tế bào ung thư.
 • Clinical Trial (Thử nghiệm lâm sàng): Nghiên cứu thử nghiệm về hiệu quả và an toàn của các phương pháp mới trong điều trị ung thư phổi hoặc các bệnh lý khác.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến “ung thư phổi” trong tiếng Anh:

 1. After the biopsy results confirmed lung cancer, the oncologist discussed treatment options, including chemotherapy and radiation therapy, with the patient. Sau khi kết quả xét nghiệm mô xác nhận ung thư phổi, bác sĩ chuyên khoa ung thư thảo luận về các phương pháp điều trị, bao gồm hóa trị và xạ trị, với bệnh nhân.
 2. Despite the early detection of lung cancer, the metastasis to other organs posed a significant challenge in the patient’s treatment plan. Mặc dù phát hiện sớm ung thư phổi, sự kết tuyến đến các cơ quan khác tạo ra một thách thức lớn trong kế hoạch điều trị của bệnh nhân.
 3. The pulmonologist closely monitored the patient’s symptoms and adjusted the treatment plan based on the response to chemotherapy and radiation therapy. Bác sĩ chuyên khoa phổi theo dõi một cách cận thận các triệu chứng của bệnh nhân và điều chỉnh kế hoạch điều trị dựa trên phản ứng với hóa trị và xạ trị.
 4. The clinical trial offered a glimmer of hope for patients with advanced lung cancer, exploring innovative therapies and potential breakthroughs in the field of oncology. Thử nghiệm lâm sàng mang lại một chút hy vọng cho bệnh nhân mắc ung thư phổi giai đoạn nặng, khám phá các phương pháp điều trị đổi mới và các khám phá tiềm năng trong lĩnh vực ung thư.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM