Home Học tiếng Anh Từ điển Ung thư máu tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Ung thư máu tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “Ung thư máu” được định nghĩa là “Leukemia”.
Ung thư máu “Leukemia” là hiện tượng lượng bạch cầu tăng quá nhanh và quá nhiều trong thời gian ngắn.
Phiên âm cách đọc: Leukemia /luːˈkiː.mi.ə/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến ung thư máu

 • Hematology  /ˌhiː.məˈtɒl.ə.dʒi/: Huyết học
 • Hemoglobin  /ˌhiː.məˈɡləʊ.bɪn/: Huyết thanh
 • Bone Marrow: Tủy xương
 • Stem Cells: Tế bào gốc
 • White Blood Cells: Tế bào máu trắng
 • Red Blood Cells: Tế bào máu đỏ
 • Platelets /ˈpleɪt.lət/: Tiểu cầu máu
 • Chemotherapy  /ˌkiː.məʊˈθer.ə.pi/: Hóa trị
 • Complete Blood Count (CBC): Xét nghiệm máu toàn diện
 • Remission  /rɪˈmɪʃ.ən/: Sự giảm nhẹ
 • Relapse  /rɪˈlæps/: Tái phát bệnh
 • Neutropenia  /ˌnjuː.trəˈpiː.ni.ə/: Thiếu hụt tế bào bạch cầu
 • Lymphoma  /lɪmˈfəʊ.mə/: Ung thư hệ thống nạp máu
 • Myeloma  /maɪ.əˈləʊ.mə/: Ung thư tủy xương

5 Câu có chứa từ Leukemia trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

 1. Leukemia is a type of cancer that affects the blood and bone marrow.
  Ung thư máu là một loại ung thư ảnh hưởng đến máu và tủy xương.
 2. The patient was diagnosed with leukemia after a series of blood tests.
  → Bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư máu sau một loạt các xét nghiệm máu.
 3. Treatment options for leukemia may include chemotherapy, radiation therapy, and stem cell transplantation.
  → Các phương pháp điều trị cho ung thư máu có thể bao gồm hóa trị, điều trị bằng tia X, và cấy ghép tế bào gốc.
 4. Patients with leukemia often experience symptoms like fatigue, easy bruising, and frequent infections.
  → Bệnh nhân mắc ung thư máu thường trải qua các triệu chứng như mệt mỏi, dễ bầm tím, và nhiễm trùng thường xuyên.
 5. Children can also be affected by leukemia, and pediatric leukemia requires specialized treatment approaches.
  → Trẻ em cũng có thể bị ảnh hưởng bởi ung thư máu, và ung thư máu ở trẻ em đòi hỏi các phương pháp điều trị chuyên sâu.

Trên đây là bài viết của mình về Ung thư máu (Leukemia) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ ung thư máu trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM