Home Học tiếng Anh Từ điển Ung thư da tiếng anh là gì

Ung thư da tiếng anh là gì

Ung thư da tiếng anh là gì? “Ung thư da” trong tiếng Anh được dịch là “skin cancer.”Ung thư da là một loại ung thư xuất phát từ tế bào da. Từ “skin cancer” được phiên âm như sau:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /skɪn ˈkænsər/
 • Tiếng Anh Anh (UK): /skɪn ˈkænsə/

Ung thư da tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến “ung thư da”:

 • Dermatologist (Bác sĩ da liễu): A doctor specializing in the treatment of skin disorders.
 • Sunscreen (Kem chống nắng): A product applied to the skin to protect it from the sun’s harmful UV rays.
 • Awareness (Nhận thức): Knowledge or understanding of a particular subject or issue.
 • Examination (Kiểm tra): The act of inspecting or scrutinizing something closely.
 • Prevention (Phòng ngừa): Measures taken to avoid the occurrence or development of a disease or condition.
 • Detection (Phát hiện): The action or process of identifying the presence of something.
 • Campaign (Chiến dịch): An organized effort to achieve a specific objective, often in a social or political context.
 • Complications (Biến chứng): Unforeseen problems or issues that arise during the course of a disease or treatment.
 • Micrographic Surgery (Phẫu thuật vi mô học): A surgical technique that removes tissue layer by layer for precise removal of cancerous cells.
 • Melanoma (Ung thư tế bào đen): A type of skin cancer that develops from pigment-containing cells.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến chủ đề “ung thư da” trong tiếng Anh:

 1. Checking your skin regularly is important for catching skin cancer early. Dermatologists can spot unusual moles or lesions that may signal melanoma or other skin cancers. =>Kiểm tra da đều đặn quan trọng để phát hiện sớm ung thư da. Bác sĩ da liễu có thể nhận biết nốt ruồi hoặc vết thương bất thường là dấu hiệu của melanoma hoặc ung thư da khác.
 2. Shield your skin from harmful UV rays by using sunscreen with a high SPF. It’s a simple way to lower the risk of skin cancer if you spend a lot of time in the sun. Bảo vệ da khỏi tác động của tia UV bằng cách sử dụng kem chống nắng có SPF cao. =>Điều này là một cách đơn giản để giảm nguy cơ mắc ung thư da nếu bạn thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
 3. Campaigns urging people to be aware of skin cancer stress the importance of early detection. Make sure to see a dermatologist regularly, especially if skin cancer runs in your family. =>Các chiến dịch khuyến khích mọi người nhận thức về ung thư da đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm. Hãy đảm bảo bạn thường xuyên kiểm tra da với bác sĩ da liễu, đặc biệt nếu có nguy cơ ung thư da trong gia đình.
 4. Mohs micrographic surgery is a precise way to remove skin cancer layer by layer. It helps minimize damage to healthy tissue around the cancer and has a high success rate for certain types of skin cancers. =>Phẫu thuật vi mô học Mohs là một cách chính xác để loại bỏ ung thư da từng lớp một. Nó giúp giảm thiểu tổn thương cho các mô khỏe mạnh xung quanh và có tỷ lệ thành công cao đối với một số loại ung thư da.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM