Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc theo quy định mới nhất

0
934
Tỷ lệ đóng BHXH

Đơn vị sử dụng lao động và người lao động có tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu? Mức tiền lương đóng khi tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLD, BNN là bao nhiêu? Căn cứ quy định theo Luật An toàn và vệ sinh lao động 2015, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Luật Việc làm 2013, Nghị định 44/2017/NĐ-CP, Nghị định 146/2018/NĐ-CP, Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc của người lao động Việt Nam theo bảng dưới đây:

Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với lao động Việt Nam

  • Trường hợp doanh nghiệp có gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và nhận được quyết định chấp thuận của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì mức tỷ lệ đóng BHXH:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HTÔĐ-TSTNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%3%0.3%

1%

3%

8%

1%

1.5%

21.3%

10.5%

Tổng cộng: 31.8%

  • Trường hợp doanh nghiệp không gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời hạn được đóng với mức thấp hơn:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0.5%

1%

3%

8%

1%

1.5%

21.5%

10.5%

Tổng cộng 32%

Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với lao động nước ngoài

  • Trường hợp doanh nghiệp có gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn, đồng thời có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

3%

0.3%

3%

1.5%

6.3%

1.5%

Tổng cộng 7.8%

 

  • Trường hợp doanh nghiệp không có gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời hạn được đóng với mức thấp hơn thì tỷ lệ đóng BHXH:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

3%

0.5%

3%

1.5%

6.5%

1.5%

Tổng cộng 8%

 Trong đó:
HT: Quỹ hưu trí, tử tuất
ÔĐ-TS: Quỹ ốm đau, thai sản
TNLĐ-BNN: Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
BHTN: Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
BHYT: Quỹ bảo hiểm y tế
XEM THÊM: Mức đóng bảo hiểm xã hội cập nhật theo quy định mới nhất
Như vậy, có thể thấy, tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 15/7/2020 không thay đổi nhiều. Chủ yếu điều chỉnh với nhóm doanh nghiệp nhằm đáp ứng điều kiện được đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở mức thấp hơn bình thường.

5/5 - (100 bình chọn)