Home Học tiếng Anh Từ điển Tuyến tụy tiếng anh là gì

Tuyến tụy tiếng anh là gì

Tuyến tụy tiếng anh là gì? Từ “tuyến tụy” trong tiếng Anh là “pancreas”. Tuyến tụy là một cơ quan nội tiết và tiêu hóa quan trọng trong cơ thể người và động vật có xương. Nó nằm ở phía sau dạ dày và giữa dạ dày và ruột non. Từ “pancreas” được phiên âm như sau:

 • Tiếng Anh Anh (UK English): /ˈpæŋkriəs/
 • Tiếng Anh Mỹ (US English): /ˈpæŋkriəs/

Tuyến tụy tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến “tuyến tụy”:

 • Insulin (Insulin): Hormone được sản xuất bởi tuyến tụy, giúp kiểm soát đường huyết.
 • Glucagon (Glucagon): Một hormone do tuyến tụy sản xuất, có vai trò tăng đường huyết.
 • Enzyme (Enzyme): Chất xúc tác sinh học, được tuyến tụy sản xuất để phân giải thức ăn trong tiêu hóa.
 • Islets of Langerhans (Đảo Langerhans): Cụm tế bào trong tuyến tụy, chịu trách nhiệm sản xuất hormone insulin và glucagon.
 • Endocrine System (Hệ thống nội tiết): Hệ thống bao gồm tuyến tụy và các cơ quan khác sản xuất hormone.
 • Digestion (Tiêu hóa): Quá trình phân giải thức ăn thành dạ dày.
 • Blood Sugar (Đường huyết): Lượng đường trong máu, được kiểm soát bởi insulin và glucagon.
 • Diabetes (Tiểu đường): Bệnh liên quan đến sự không cân bằng đường huyết, thường liên quan đến tuyến tụy không sản xuất đủ insulin.
 • Hormone (Hormone): Chất dẫn truyền sinh học, như insulin và glucagon, được tuyến tụy sản xuất và giúp điều chỉnh các chức năng cơ thể.
 • Pancreatitis (Viêm tuyến tụy): Tình trạng viêm nhiễm của tuyến tụy, có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe.

Dưới đây là 4 câu ví dụ liên quan đến “tuyến tụy” và được dịch ra tiếng Việt:

 1. Insulin is essential for regulating blood sugar levels, and it is produced by the pancreas.
  • Insulin là quan trọng để điều chỉnh mức đường huyết, và nó được sản xuất bởi tuyến tụy.
 2. When the pancreas is not functioning properly, it can lead to digestive problems and difficulties in maintaining blood glucose levels.
  • Khi tuyến tụy không hoạt động đúng cách, điều này có thể dẫn đến vấn đề về tiêu hóa và khó khăn trong việc duy trì mức đường glucose trong máu.
 3. The Islets of Langerhans in the pancreas contain beta cells, which play a key role in insulin production.
  • Đảo Langerhans trong tuyến tụy chứa các tế bào beta, đóng vai trò quan trọng trong sản xuất insulin.
 4. Pancreatitis, an inflammation of the pancreas, can be caused by various factors and may result in severe abdominal pain.
  • Viêm tuyến tụy, một tình trạng viêm nhiễm của tuyến tụy, có thể được gây ra bởi nhiều yếu tố và có thể dẫn đến đau bụng nặng.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM