Home Học tiếng Anh Từ điển Túi mật tiếng anh là gì

Túi mật tiếng anh là gì

Túi mật tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được gọi là “gallbladder”.Túi mật là một cơ quan nhỏ có trong gan của người và một số loài động vật khác. Phiên âm của từ “gallbladder”:

 1. Tiếng Anh Mỹ (US):
  • Phiên âm: /ˈɡɔlˌblædər/
 2. Tiếng Anh Anh (UK):
  • Phiên âm: /ˈɡɔːlˌblædə/

Túi mật tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến chủ đề “túi mật” trong tiếng Anh:

 • Gallbladder: /ˈɡɔlˌblædər/ – Túi mật
 • Bile: /baɪl/ – Mật
 • Cholecystitis: /ˌkoʊləsɪsˈtaɪtɪs/ – Viêm túi mật
 • Gallstones: /ˈɡɔlˌstoʊnz/ – Sỏi mật
 • Cholesterol: /kəˈlɛstəˌroʊl/ – Cholesterol
 • Biliary duct: /ˈbɪliˌɛri dʌkt/ – Ống mật
 • Laparoscopic surgery: /ˌlæpəˈrɒskəpɪk ˈsɜːrdʒəri/ – Phẫu thuật thủ phẫu (mổ bằng kính)
 • Digestive system: /dɪˈdʒɛstɪv ˈsɪstəm/ – Hệ tiêu hóa
 • Abdominal pain: /ˈæbdəmɪnl peɪn/ – Đau bụng
 • Jaundice: /ˈdʒɔːndɪs/ – Bệnh vàng da

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến “túi mật” trong tiếng Anh và được dịch sang tiếng Việt:

 1. English: What is the primary function of the gallbladder, and how does it contribute to the digestive process in the human body? Vietnamese: Chức năng chính của túi mật là gì, và làm thế nào nó góp phần vào quá trình tiêu hóa trong cơ thể người?
 2. English: Can the removal of the gallbladder impact digestion, and are there dietary adjustments needed after gallbladder surgery? Vietnamese: Việc loại bỏ túi mật có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, và có cần phải điều chỉnh chế độ dinh dưỡng sau phẫu thuật túi mật không?
 3. English: What are the common conditions or diseases that affect the gallbladder, and how are they typically diagnosed and treated? Vietnamese: Những điều kiện hoặc bệnh thường gặp ảnh hưởng đến túi mật là gì, và chúng thường được chẩn đoán và điều trị như thế nào?
 4. English: How do lifestyle choices, such as diet and exercise, impact the health and functioning of the gallbladder over time? Vietnamese: Lối sống như chế độ dinh dưỡng và tập luyện thế nào ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động của túi mật theo thời gian?
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM