Home Định Nghĩa Tư vấn pháp luật tiếng Anh là gì

Tư vấn pháp luật tiếng Anh là gì

Tư vấn pháp luật tiếng Anh là gì

Tư vấn pháp luật tiếng Anh là legal advice.
Đây là việc luật sư hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của họ.
Tư vấn pháp luật là điều cần thiết phải làm trước khi tham gia bất kì vụ kiện nào dù là hình sự hay dân sự. Vì vậy, nghiên cứu thông tin trước khi đến các công ty luật xin tư vấn sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong quá trình kiện tụng.
Tìm kiếm thông tin từ các nguồn tiếng Anh hiện nay là một cách làm phổ biến. Hiểu được điều này, JES đã tổng hợp một số từ vựng, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn.
Một số từ vựng liên quan đến tư vấn pháp luật trong tiếng Anh:

  • Công ty luật (tiếng Anh là legal firm)
  • Luật sư (tiếng Anh là lawyer)
  • Khởi kiện (tiếng Anh là file a lawsuit (against somebody))
  • Đơn khởi kiện hay đơn kiện (tiếng Anh là lawsuit petition)
  • Thụ lý (tiếng Anh là handle a case in a law court)
  • Tòa án (tiếng Anh là court hay law court)