Home Học tiếng Anh Từ điển Tụ máu tiếng anh là gì

Tụ máu tiếng anh là gì

Tụ máu tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được dịch là “blood clot”. Blood clot là một tình trạng khi máu đông lại để ngăn chặn sự mất máu khi có vết thương hoặc tổn thương. Từ “blood clot” có thể được phiên âm như sau:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /blʌd klɒt/
 • Tiếng Anh Anh (UK): /blʌd klɒt/

Tụ máu tiếng anh là gì? Một sô từ vựng liên quan đến “tụ máu” trong tiếng Anh:

 • Coagulation (Đông máu): Quá trình tổ chức máu thành một cục đông khi có tổn thương.
 • Thrombosis (Tạo huyết khối): Quá trình hình thành huyết khối bên trong mạch máu.
 • Anticoagulant (Chất ức chế đông máu): Dạng thuốc được sử dụng để ngăn chặn quá trình đông máu.
 • Embolism (Nghẽn mạch): Sự di chuyển của một cục đông máu hoặc vật thể từ vị trí hình thành đến một nơi khác trong máu.
 • Deep Vein Thrombosis (Đông máu tĩnh mạch sâu): Sự hình thành huyết khối trong tĩnh mạch sâu, thường xuyên xuất hiện ở chân.
 • Pulmonary Embolism (Nghẽn động mạch phổi): Sự nghẽn mạch phổi bởi cục đông máu hoặc vật thể khác, thường là kết quả của embolism.
 • Clotting Factor (Yếu tố đông máu): Các protein và chất hoạt động trong quá trình đông máu, bao gồm fibrinogen và platelets.
 • Thrombus (Cục đông): Một cục đông máu gắn kết chặt ở vị trí hình thành.
 • Hemostasis (Cản trở mất máu): Quá trình ngăn chặn mất máu, thường thông qua quá trình đông máu.
 • Venous Thromboembolism (Đông máu tĩnh mạch và nghẽn mạch): Tổng hợp của deep vein thrombosis và pulmonary embolism.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến “tụ máu” trong tiếng Anh:

 1. Blood clotting is a natural process that helps the body heal wounds and prevent excessive bleeding after an injury. Quá trình tụ máu là một quá trình tự nhiên giúp cơ thể làm lành vết thương và ngăn chặn chảy máu quá mức sau một vết thương.
 2. Deep vein thrombosis (DVT) occurs when blood clots form in the deep veins, commonly in the legs, posing a risk of dislodging and causing a potentially life-threatening condition if they travel to the lungs. Việc có cục máu đông ở tĩnh mạch sâu (DVT) xảy ra khi các cục máu đông hình thành ở tĩnh mạch sâu, thường ở chân, có nguy cơ bị lẻo ra và gây ra một tình trạng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu chúng di chuyển đến phổi.
 3. Certain medical conditions and surgeries may increase the risk of blood clots, and doctors may prescribe anticoagulant medications to prevent excessive clotting in these situations. Một số tình trạng y tế và ca phẫu thuật có thể tăng nguy cơ tụ máu, và bác sĩ có thể kê đơn thuốc chống đông để ngăn chặn tụ máu quá mức trong những tình huống này.
 4. Pulmonary embolism is a serious condition that occurs when a blood clot travels to the lungs, blocking the blood flow and potentially leading to respiratory failure or other complications. Biến chứng tụ máu lên phổi là một tình trạng nghiêm trọng xảy ra khi một cục máu đông di chuyển đến phổi, chặn sự lưu thông máu và có thể dẫn đến suy hô hấp hoặc các biến chứng khác.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM