Home Định Nghĩa Tủ lạnh mini trong tiếng Anh là gì

Tủ lạnh mini trong tiếng Anh là gì

Tủ lạnh mini trong tiếng Anh là gì

Tủ lạnh mini tiếng Anh gì? Muốn biết từ này tiếng Anh viết thế nào, phát âm ra sao và vị trí cũng như cách dùng từ trong câu thì đừng bỏ qua bài viết này của JES nhé!

Nghĩa thông dụngVí dụ
Mini-fridge/Mini refrigeratortủ lạnh miniHelp me get this mini-fridge past the security guard.

Thực tế, khi tìm kiếm từ này trên Oxford Learner’s Dictionary sẽ không cho ra kết quả. Tuy nhiên, có thể hiểu đơn giản đây là danh từ ghép, nên khi phát âm sẽ tách biệt từng từ, cụ thể như sau:

  • Mini: /ˈmɪni/
  • Fridge: /frɪdʒ/
  • Refrigerator: /rɪˈfrɪdʒəreɪtə(r)/ (BrE) hay /rɪˈfrɪdʒəreɪtər/ (NAmE)

Sau đây là một vài ví dụ để các bạn dễ hình dung được cách dùng từ và vị trí của từ trong câu hơn:

  1. Tom ate part of the ham, and then put the rest into the mini-refrigerator. (Tom ăn một phần giăm bông, rồi cắt phần còn lại vào chiếc tủ lạnh mini)
  2. I think I have some leftover pizza in the mini-fridge. (Tôi nghĩ là tôi còn một chút pizza thừa trong tủ lạnh mini)
  3. He showed me these chunks of meat in his mini-fridge. (Anh ấy đã chỉ cho tôi hai khoanh thịt trong cái tủ lạnh mini của anh ấy)

Hi vọng phần thông tin trên đã giúp các bạn giải đáp thắc mắc ở về bài: tủ lạnh mini tiếng Anh là gì.