Home Học tiếng Anh Từ điển Truyền nước biển tiếng anh là gì

Truyền nước biển tiếng anh là gì

“Truyền nước biển” trong tiếng Anh được dịch là “fluids”.Truyền nước biển là cụm từ dùng để chỉ việc tiêm truyền nhỏ giọt dung dịch chứa muối, và các chất điện giải vào cơ thể. Mục đích của truyền nước biển là nâng cao hiệu quả điều trị và phục hồi sức khỏe cho người bệnh. Phiên âm của từ “fluids”:

 • Tiếng Anh Mỹ: /ˈfluɪdz/
 • Tiếng Anh Anh: /ˈfluːɪdz/

Dưới đây là các từ vựng liên quan đến “truyền nước biển” trong tiếng Anh:

 • Viscosity (Noun): Độ nhớt.
 • Hydration (Noun): Quá trình cung cấp nước cho cơ thể.
 • Rheology (Noun): Nghiên cứu về sự biến đổi của chất lỏng và chất đặc.
 • Density (Noun): Mật độ.
 • Flow (Noun/Verb): Sự chảy, dòng chảy.
 • Consistency (Noun): Độ đồng đều, độ nhất quán.
 • Solvent (Noun): Chất dung môi.
 • Fluid Dynamics (Noun): Động học chất lỏng.
 • Conduction (Noun): Sự truyền dẫn nhiệt hoặc điện.
 • Elasticity (Noun): Độ co giãn, tính đàn hồi.

Một số câu ví dụ với sử dụng từ vựng “truyền nước biển” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt:

 1. Proper hydration is essential for maintaining good health and supporting bodily functions.
  • Việc cung cấp nước đúng đắn là quan trọng để duy trì sức khỏe tốt và hỗ trợ các chức năng cơ thể.
 2. The viscosity of the oil affected its ability to flow smoothly through the machinery.
  • Độ nhớt của dầu ảnh hưởng đến khả năng chảy mượt qua máy móc.
 3. Fluid dynamics plays a crucial role in understanding the movement of liquids and gases in various systems.
  • Động học chất lỏng đóng một vai trò quan trọng trong việc hiểu về sự di chuyển của chất lỏng và khí trong các hệ thống khác nhau.
 4. The consistency of the batter is important in baking to ensure the final product has the desired texture.
  • Độ nhất quán của hỗn hợp là quan trọng khi nướng để đảm bảo sản phẩm cuối cùng có độ cấu trúc mong muốn.
 5. Solvents are commonly used in chemistry to dissolve other substances and create solutions.
  • Chất dung môi thường được sử dụng trong hóa học để hòa tan các chất khác và tạo ra dung dịch.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM