Truy thu thuế là gì? Các quy định về truy thu thuế nên biết

0
5047
Truy thu thuế là gì

Bạn đang tìm hiểu truy thu thuế là gì? Đây là một quyết định hành chính của cơ quan thuế, yêu cầu đối tượng nộp thuế cần phải nộp phần thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về khái niệm này, cũng như các quy định của pháp luật có liên quan về truy thu thuế.

Khái niệm truy thu thuế

Thuế bị truy thu trong tiếng Anh được gọi là Back Taxes.
Thuế bị truy thu là những loại thuế chưa được thanh toán toàn bộ hoặc một phần trong năm khi chúng đáo hạn. Việc truy thu thuế là quyết định hành chính của cơ quan thuế, yêu cầu đối tượng nộp thuế cần phải nộp phần thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Không phải mọi trường hợp truy thu thuế đều xuất phát từ hành vi vi phạm pháp luật

Truy thu thuế được xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau chứ không phải do hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng nộp thuế. Về bản chất, truy thu thuế là quyết định hành chính yêu cầu chủ thể chưa có nộp đủ thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình chứ không cần phải là quyết định xử phạt vi phạm hành chính, và nguyên nhân của việc chậm nộp thuế có thể do chủ quan, khách quan cố ý hoặc vô tình vi phạm. Nếu xác định được việc nộp thuế trễ là do hành vi cố ý vi phạm pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền có thể sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thâm chí là có trách nhiệm hình sự cho chủ thể vi phạm.

Thẩm quyền truy thu thuế

Việc truy thu thuế thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý thuế, cơ quan hải quan: Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế; Tổng cục hải quan, Chi cục hải quan (đối với hàng hóa xuất nhập khẩu), Cục hải quan.

Thời hạn truy thu thuế

Về thời hạn truy thu thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 166/2013/TT-BTC như sau:
Quá thời hiệu xử phạt hành vi vi phạm hành chính về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn cần phải nộp đủ số tiền thuế trốn, số tiền thuế thiếu, số tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 năm trở về trước, kể từ ngày có phát hiện hành vi vi phạm.
Trường hợp, người nộp thuế không đăng ký mã số thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế trốn, số tiền thuế thiếu, số tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp tiền thuế cho toàn bộ thời gian trở về trước, và kể từ ngày phát hiện có hành vi vi phạm. Ngày phát hiện hành vi vi phạm hành chính về thuế là ngày lập biên bản về vi phạm hành chính về thuế.
XEM THÊM: Trốn thuế là gì? Bao gồm hành vi và mức phạt về tội trốn thuế
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Với những chia sẻ trên đây, hy vọng bạn đọc đã hiểu hơn về truy thu thuế là gì và các nội dung có liên quan.

5/5 - (100 bình chọn)