Trình tự, thủ tục đổi tên cho con theo đúng quy định

0
875
Đổi tên cho con

Bạn đang muốn tìm hiểu về trình tự thủ tục đổi tên cho con theo đúng quy định. Vì một số lý do mà bạn muốn đổi tên cho con. Vậy trong những trường hợp nào thì được đổi tên cho con. Trình tự, thủ tục được thực hiện ra sao? Mời bạn đọc tìm hiểu qua bài viết dưới đây, để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Trường hợp được đổi tên cho con

Hiến pháp quy định mọi cá nhân và tổ chức cần phải tôn trọng những quyền cơ bản của con người. Trong đó có quyền được thay đổi tên cho con của mình. Tại quy định Điều 28 Bộ Luật dân sự 2015, các trường hợp cá nhân được phép yêu cầu cơ quan chức năng đổi tên, gồm:
1. Cá nhân có quyền được yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong các trường hợp sau đây:

 • Theo yêu cầu của công dân mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn và ảnh hưởng đến đến danh dự, tình cảm gia đình, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;
 • Theo yêu cầu của mẹ nuôi, cha nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc là cha đẻ và mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;
 • Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc là người con khi xác định cha, mẹ cho con;
 • Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra được nguồn gốc huyết thống của mình;
 • Thay đổi tên của vợ, chồng trong mối quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật hiện hành mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc có thể lấy lại tên trước khi thay đổi;
 • Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính hay người đã chuyển đổi giới tính;
 • Trường hợp khác được pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi tên cho con của người từ đủ chín tuổi trở lên cần phải có sự đồng ý của người đó.
3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.
Như vậy, bạn chỉ thực hiện thủ tục thay đổi tên cho con khi có một trong những căn cứ theo quy định nêu trên. Trường hợp bạn không đưa ra lý do thay đổi thì cơ quan có thẩm quyền không có căn cứ để thực hiện việc thay đổi tên cho con bạn.

Điều kiện thay đổi, cải cách hộ tịch

Ngoài ra, quy định tại Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch quy định về điều kiện thay đổi và cải chính hộ tịch:
1. Việc thay đổi họ, chữ đệm và đổi tên cho con của người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch cần phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện cụ thể trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì cần phải có sự đồng ý của người đó.
2. Cải chính hộ tịch theo đúng quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc ở trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đầy đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc có thể của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.”
Thủ tục đổi tên cho con

Thủ tục đăng ký việc thay đổi họ, tên, chữ đệm:

Người yêu cầu thay đổi họ, tên và chữ đệm phải nộp tờ khai và xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, những giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi hộ tịch họ, tên, chữ đệm. Việc thay đổi họ, chữ đệm, đổi tên cho con người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Theo quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BTP thì bộ hồ sơ để thay đổi tên cho con gồm có:

 • Tờ khai đăng ký cải chính hộ tịch (mẫu bên dưới)
 • Giấy khai sinh (bản sao được công chứng, chứng thực hợp lệ hoặc là bản sao được cấp từ Sổ đăng ký khai sinh);
 • Các giấy tờ khác (nếu cần).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Căn cứ theo quy định tại Luật Hộ tịch 2014 thì cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, cũng như giải quyết việc thay đổi tên được chia làm 2 cấp. Cụ thể, đối với những người dưới 14 tuổi thì làm thủ tục đổi tên cho con tại UBND phường/xã nơi người đó đăng ký hộ tịch. Còn đối với trường hợp người trên 14 tuổi thì thẩm quyền này thuộc về UBND cấp quận, huyện nơi người đăng ký hộ tịch.

Bước 3: Nhận kết quả

Thời gian để nhận kết quả là trong khoảng thời hạn 3 ngày làm việc hành chính kể từ ngày nộp đủ hồ sơ nêu trên. Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức hành chính tư pháp sẽ tự động điều chỉnh tên bạn trong sổ hộ tịch. Đồng thời, các giấy tờ khác có tên khai sinh cũ của bạn như CMND, Giấy chứng nhận kết hôn ,Giấy khai sinh Giấy chứng nhận kết hôn cũng được điều chỉnh phù hợp với tên mới.

Những điều cần lưu ý khi thay đổi tên

 • Nếu thay đổi tên cho trẻ từ 9 tuổi trở lên cần phải được sự đồng ý của người đó bằng văn bản. Văn bản này sẽ được nộp kèm trong bộ hồ sơ khi làm thủ tục đổi tên cho con.
 • Chọn lựa tên mới cần phải tuân thủ quy định về cách đặt tên theo Bộ Luật dân sự 2015. Theo đó “Tên của công dân Việt Nam cần phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số hay bằng một ký tự mà không phải là chữ.”
 • Việc thay đổi tên sẽ làm ảnh hưởng đến các thông tin liên quan như tên trên thẻ tin dụng ngân hàng, tên trong các hồ sơ về nhân thân tại nhà trường và công ty. Do đó, sau khi được chấp nhận đổi tên mới, mọi người nên làm thủ tục cải chính thông tin để tránh các phiền phức có thể xảy ra khi tên của bạn không được nhất quán.

Trường hợp đổi tên cho con

Tờ khai đăng ký cải chính hộ tịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,

BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC
Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………………….
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:………………………………………………………….
Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………..
Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………….
Quan hệ với người đề nghị được thay đổi, cải chính và xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch:
Đề nghị cơ quan đăng ký việc (4) ………………………………………………………………
cho người có tên dưới đây
Họ, chữ đệm, tên:……………………………….Giới tính:…………………………………….
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………….
Dân tộc:………………………………………………..Quốc tịch:………………………………
Giấy tờ tùy thân: (3) …………………………………………………………………………….
Nơi cư trú: (2)   ……………………………………………………………………………………
Đã đăng ký (5)  ……………… ngày……… tháng ……… năm ……. tại số: …. Quyển số:…………. của ………………….
Nội dung: (6)
……………………………………………………………………………………………………….
Lý do: …………………………………………………………………………….. ………………
Tôi cam đoan các nội dung khai trên đây là đúng sự thật, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
                                              Làm tại ……………, ngày …… tháng ……năm …… 
                                                                                Người yêu cầu
Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị đăng ký việc thay đổi tên cho con, cải chính và bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.
(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; hoặc nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. Trường hợp không có nơi đăng ký thường trú, hay nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.
(3) Ghi rõ thông tin về giấy tờ tùy thân (số, cơ quan cấp và ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ hợp lệ thay thế)
(4) Ghi rõ nội dung loại việc đề nghị đăng ký
Ví dụ: thay đổi họ, tên/cải chính phần khai về chữ đệm, năm sinh của người mẹ/xác định lại dân tộc/bổ sung phần khai về quốc tịch
(5) Ghi rõ loại việc, giấy tờ hộ tịch đã có đăng ký trước đây có liên quan.
(6) Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính và xác định lại dân tộc.
Ví dụ: Được thay đổi họ, đổi tên cho con từ Nguyễn Văn Nam thành Vũ Văn Lâm
Được cải chính phần khai về chữ đệm, năm sinh của người mẹ từ: Lê Thị Mai, sinh năm 1977, thành: Lê Thúy Lan, sinh năm 1979
XEM THÊM: Lý lịch tư pháp là gì? Lưu ý khi xin cấp lý lịch tư pháp
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Trong cuộc sống, vì một lý do nào đó mà chúng ta cần thực hiện việc đổi tên cho con. Hy vọng với những chia sẻ trên đây, sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về trình tự thủ tục, hồ sơ để việc đổi tên cho con trở nên nhanh chóng, và đúng với quy định pháp luật

5/5 - (100 bình chọn)