Home Chưa phân loại Trầm Cảm Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Đúng Nhất

Trầm Cảm Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Đúng Nhất

Trong Tiếng Anh, Trầm cảm được gọi là Depression, có phiên âm cách đọc là /dɪˈpreʃ.ən/.

Trầm cảm “Depression” là một tình trạng tâm thần phức tạp, thường đi kèm với cảm giác buồn bã, mất hứng thú và năng động, và có thể ảnh hưởng đến cả tư duy và cơ thể. Trầm cảm có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm yếu tố gen, sự cố trong cuộc sống, hay các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “trầm cảm” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Depressed: Trầm cảm
 2. Sadness: Buồn bã
 3. Despair: Tuyệt vọng
 4. Hopelessness: Tình trạng không có hy vọng
 5. Low mood: Tâm trạng thấp
 6. Melancholy: Sầu muộn
 7. Lethargy: Sự uể oải, mệt mỏi
 8. Isolation: Tình trạng cô lập
 9. Withdrawal: Sự rút lui
 10. Emotional numbness: Tình trạng tê liệt cảm xúc

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Depression” với nghĩa là “trầm cảm” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Long-term depression can significantly impact a person’s quality of life and overall well-being.
  => Trầm cảm kéo dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe tổng thể của một người.
 2. Individuals experiencing depression may find it challenging to engage in daily activities and maintain relationships.
  => Những người trải qua trầm cảm có thể thấy khó khăn khi tham gia vào các hoạt động hàng ngày và duy trì các mối quan hệ.
 3. Depression is not just a temporary sadness; it is a complex mental health condition that requires attention and treatment.
  => Trầm cảm không chỉ là một tình trạng buồn bã tạm thời; đó là một tình trạng sức khỏe tâm thần phức tạp đòi hỏi sự chú ý và điều trị.
 4. The symptoms of depression can include persistent feelings of hopelessness, fatigue, and changes in sleep patterns.
  => Các triệu chứng trầm cảm có thể bao gồm cảm giác vô vọng, mệt mỏi dai dẳng và thay đổi thói quen ngủ.
 5. It’s crucial to seek professional help if you or someone you know is experiencing symptoms of depression.
  => Điều quan trọng là phải tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp nếu bạn hoặc ai đó bạn biết đang trải qua các triệu chứng của trầm cảm.
 6. Depression is a common mental health issue that affects people of all ages and backgrounds.
  => Trầm cảm là một vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh.
 7. The stigma surrounding depression can prevent individuals from seeking the help they need.
  => Sự kỳ thị xung quanh trầm cảm có thể ngăn cản các cá nhân tìm kiếm sự giúp đỡ mà họ cần.
 8. Treatment for depression may involve a combination of therapy, medication, and lifestyle changes.
  => Điều trị chứng trầm cảm có thể bao gồm sự kết hợp giữa tâm lý trị liệu, thuốc, và thay đổi lối sống.
 9. Support from friends and family is crucial in helping individuals cope with the challenges of depression.
  => Sự hỗ trợ từ bạn bè và gia đình là rất quan trọng trong việc giúp các cá nhân đối phó với những thách thức của trầm cảm.
 10. He struggled with depression after experiencing a series of major life changes.”
  => Anh ấy đối mặt với trạng thái trầm cảm sau khi trải qua một chuỗi thay đổi lớn trong cuộc sống.”
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM