Home Học tiếng Anh Tổng mặt bằng thi công tiếng Anh là gì?

Tổng mặt bằng thi công tiếng Anh là gì?

Tổng mặt bằng thi công tiếng Anh là gì?

Có phải bạn đang tìm hiểu những từ vựng trong lĩnh vực xây dựng. Vậy thì tổng mặt bằng thi công là một trong những từ vựng không thể bỏ qua. Hãy cùng JES tìm hiểu tất tần tật về từ này nhé:
Dưới đây là định nghĩa, cách phát âm của Tổng mặt bằng thi công trong tiếng Anh:

Tiếng Anh Phát âm
Tổng mặt bằng thi công overall construction site plan /ˈəʊvərɔːl kənˈstrʌkʃən saɪt plæn/

Với từ overall construction site plan, cách phát âm Anh-Anh và Anh-Mỹ là giống nhau. Hi vọng với những kiến thức mà JES cung cấp bạn có thể nâng cao được vốn từ vựng của mình.