Tổng hợp những Linking verb thường gặp

0
1584
Tổng hợp những Linking verb thường gặp

Linking verb (liên động từ) có thể được xem là một điểm ngữ pháp nhỏ trong hệ thống ngữ pháp tiếng Anh. Rất nhiều khi chúng ta sử dụng linking verb nhưng không nắm rõ về chúng nên đôi khi dẫn đến nhầm lẫn. JES tổng hợp trong bài viết này là những linking verb thông dụng để các bạn có thể nhận biết và dùng đúng ngữ cảnh.

1. Định nghĩa linking verb

Linking verb (liên động từ) là một nhóm các động từ đặc biệt có chức năng nối giữa chủ ngữ và vị ngữ là tính từ. Không giống như các động từ khác, linking verb không dùng để diễn tả hành động. Vì vậy chúng bổ nghĩa cho tính từ chứ không phải cho phó từ.
Ví dụ:

  • Mary feels bad about her test grade.
  • Children become tired quite easily.
  • Lucy looks radiant in her new dress.
  • Ted will be a bridegroom this year.

2. Tổng hợp những link verb thường gặp

  • Tất cả linking verb ở dạng to be:
Is Can be May be
Am Could be Might be
Are Will be Must be
Was Would be Has been
Were Shall be Have been
  Should be Had been
  • Các linking verb khác:
Linking verb Ý nghĩa Ví dụ
Seem dường như It seems tough to get to the top of this mountain.
Appear hóa ra It appears that she failed the test.
Become trở thành, trở nên He became better than the previous time.
Grow trở nên She grows prettier every day.
Prove tỏ ra He always proves to be smart every time.
Remain vẫn The data remained unchanged over time.
Stay giữ Remember to stay calm during the test.
Look trông có vẻ She looks immensely stunning in that dress.
Smell mùi It smells so good.
Sound nghe có vẻ It sounds interesting.
Taste có vị It tastes delicious.
Feel cảm thấy He felt so bad after the conversation with his boss.

3. Một số lưu ý khi dùng linking verb

  • Không dùng để diễn tả hành động mà để diễn tả trạng thái hoặc bản chất sự việc
  • Đằng sau chúng phải là tính từ, không phải là phó từ
  • Không được chia dạng tiếp diễn dù ở bất cứ loại thì nào

Hi vọng bài viết giúp ích cho các bạn trong việc ôn tập cũng như củng cố lại kiến thức về linking verb. Muốn biết rõ hơn về định nghĩa linking verb thì xem thêm bài viết được đính kèm ở link dưới đây nhé!
Xem thêm: Linking verb (liên động từ) trong tiếng Anh

5/5 - (100 bình chọn)