Tồn Kho Tiếng Anh Là Gì?

0
2470

Tồn kho tiếng Anh gọi là inventory
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Tồn kho có thể bạn quan tâm:

 • Maximum credit amount: giá trị tối đa của  tín dụng
 • Means of conveyance:  phương tiện vận tải
 • Measurement: đơn vị đo lường
 • Memorandum of Agreement: bản ghi nhớ thỏa thuận
 • Merchandise: hàng hóa mua bán
 • Merchant: thương nhân
 • Message Type (MT): mã lệnh
 • Metric ton (MT): mét tấn = 1000 k gs
 • Minimum order quantity (MOQ): số lượng đặt hàng tối thiểu
 • Mispelling: lỗi chính tả
 • Mixed Payment: Thanh toán hỗn hợp
 • Model number: số mã/mẫu hàng
 • Multimodal transportation/Combined transporation: vận tải đa phương thức/vận tải kết hợp

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Tồn kho tiếng Anh là gì?.

5/5 - (100 bình chọn)