Toàn bộ hồ sơ quyết toán thuế TNCN mà bạn nên biết

0
864
Hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Bộ hồ sơ quyết toán thuế TNCN được pháp luật hiện hành quy định gồm có những tài liệu nào? Để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho nguồn thu nhập nhận được từ tiền lương, tiền công trong. Người nộp thuế cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Để có thể nắm rõ hơn về bộ sơ này, mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp

Hồ sơ quyết toán thuế

Căn cứ vào Tiểu tiết b.2.1, tiết b.2, điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC; và khoản 2 Điều 21, khoản 7 Điều 24 Thông tư 92/2015/TT-BTC, tổ chức, cá nhân cần trả thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế cần phải kê khai hồ sơ quyết toán thuế TNCN dựa theo các mẫu sau:

TT

Mẫu

Tên mẫu

Căn cứ

1

Mẫu số 05/KK-TNCN Tờ khai quyết toán thuế TNCN.

Thông tư 92/2015/TT-BTC.

2

Mẫu số 05-1/BK-TNCN Bảng kê chi tiết cá nhân có thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần.

3

Mẫu số 05-2/BK-TNCN Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế dựa theo thuế suất toàn phần.

4

Mẫu số 05-3/BK-TNCN Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN

Nơi nộp hồ sơ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC, nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN được quy định như sau:

 • Tổ chức trả thu nhập là cơ quan Trung ương; cơ quan thuộc, trực thuộc ngành, Bộ, UBND cấp tỉnh; cơ quan cấp tỉnh nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đó đóng trụ sở chính.
 • Tổ chức trả thu nhập là cơ quan thuộc và trực thuộc UBND cấp huyện; cơ quan cấp huyện nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi tổ chức đó đóng trụ sở chính.
 • Tổ chức trả thu nhập là cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đó đóng trụ sở chính.
 • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở kinh doanh, sản xuất nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân.

Thời hạn nộp thuế

Khi chuẩn bị xong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp cần nộp hồ sơ theo quy định trên. Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2020 chậm nhất là vào ngày 30/3/2020.
Bộ hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Hồ sơ của cá nhân trực tiếp quyết toán

Hồ sơ quyết toán thuế

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi và bổ sung bởi khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc các trường hợp được ủy quyền hoặc không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế TNCN thay thì thực hiện kê khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

 • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm Thông tư 92.
 • Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm Thông tư số 92 nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
 • Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).

xem thêm: Mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân
Trường hợp, theo quy định của luật pháp của nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cung cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp của Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào cụ thể) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc là bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có sự xác nhận của người nộp thuế.

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân đã thực hiện nộp hồ sơ khai thuế trong năm.
Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc vào diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN như sau:

Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh

Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức và cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

 • Trường hợp cá nhân có thay đổi về nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì cần nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức và cá nhân trả thu nhập cuối cùng.
 • Trường hợp cá nhân có thay đổi về nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì cần nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc có thể nơi tạm trú).

Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh

Trường hợp cá nhân chưa có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì cần nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc nơi tạm trú).

 • Trường hợp cá nhân không có ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động thời vụ, hoặc là ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã được khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc nơi tạm trú).
 • Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương và tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không có làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc nơi tạm trú).

XEM THÊM: Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Với những chia sẻ trên đây, hy vọng bạn đọc sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất về bộ hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Đây là một trong những tài liệu mà bạn cần chuẩn bị để thực

5/5 - (100 bình chọn)