Home Định Nghĩa Tòa án tối cao tiếng Anh là gì

Tòa án tối cao tiếng Anh là gì

Tòa án tối cao tiếng Anh là gì

Tòa án tối cao tiếng Anh là High Court of Justice.
Tòa án tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án nhân dân tối cao có quyền giám sát việc xét xử của các Tòa án khác, trừ trường hợp do luật định.
Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến Tòa án tối cao:

  • Tòa án (tiếng Anh là court/law court/court of law)
  • Tòa án quận (tiếng Anh là District Court/County Court)
  • Tòa án dân sự (tiếng Anh là Civil Court/Tribunal)
  • Viện Kiểm sát (tiếng Anh là Procuracy)
  • Tòa án nhân dân (tiếng Anh là The People’s Tribunal)
  • Hội đồng nhân dân (tiếng Anh là People’s Council)
  • Cơ quan Tư pháp (tiếng Anh là Judiciary)
  • Cơ quan Hành pháp (tiếng Anh là Executive)
  • Cơ quan Lập pháp (tiếng Anh là Legislature)
  • Bộ Tư pháp (tiếng Anh là Ministry of Justice)