Tiểu mục nộp thuế của những loại thuế thông dụng nhất

0
4904
Tiểu mục nộp thuế

Tiểu mục nộp thuế được dùng để phân loại các khoản thu nộp vào ngân sách nhà nước. Khi nộp thuế, việc ghi đúng mã tiểu mục nộp thuế giúp cho người nộp thuế nộp đúng những khoản thu ngân sách nhà nước. Nhưng không phải ai cũng nắm rõ từng tiểu mục nộp thuế để ghi cho đúng. Hôm nay, chúng tôi gởi đến các bạn các loại tiểu mục nộp thuế thông dụng nhất để việc nộp thuế vào ngân sách nhà nước đúng với các khoản mục cần nộp.

Tiểu mục nộp thuế những loại thuế thông dụng năm 2020

1. Tiểu mục nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

 • tiểu mục nộp thuế Giá trị gia tăng hàng sản xuất và kinh doanh trong nước (bao gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí): 1701
 • Mã tiểu mục nộp thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu: 1702
 • Mã tiểu mục nộp tiền chậm thuế giá trị gia tăng là: 4931

2. Tiểu mục nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

 • Mã tiểu mục nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ  các hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí): 1052
 • Mã tiểu mục nộp tiền chậm, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 4918

3. Tiểu mục nộp lệ phí môn bài

 • Mã tiểu mục để nộp thuế môn bài bậc 1: 2862
  Được áp dụng cho mức thuế môn bài: 3tr/năm. Đối với những công ty có vốn điều lệ trên 10 tỷ
 • tiểu mục nộp thuế môn bài bậc 2: 2863
  Được áp dụng cho mức thuế môn bài: 2tr/năm. Đối với những công ty có vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống.
 • Mã tiểu mục nộp thuế môn bài bậc 3: 2864
  Được áp dụng cho mức thuế môn bài: 1tr/năm. Đối với những chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

4. Tiểu mục nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

5. Tiểu mục nộp thuế tài nguyên

 • tiểu mục nộp thuế tài nguyên: 1599
 • Mã tiểu mục nộp tiền chậm nộp thuế tài nguyên: 4927

6. Tiểu mục nộp tiền vi phạm hành chính – trừ thuế TNCN

 • Mã tiểu mục vi phạm hành chính (trừ khoản thuế TNCN): 4254
 •  Mã tiểu mục tiền chậm nộp của vi phạm hành chính (trừ khoản thuế TNCN): 4272

7. Tiểu mục nộp thuế thu nhập cá nhân

 • tiểu mục nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương và tiền công: 1001
 • Mã tiểu mục nộp thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán): 1005
 • Mã tiểu mục nộp thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng chứng khoán: 1015
 • Mã tiểu mục tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân: 4917
 • Mã tiểu mục phạt vi phạm hành chính về thuế thu nhập cá nhân: 4268

8. Các mục thu tiền phạt

Tiểu mục nộp thuế 4251 Các khoản tiền phạt của toà án, quy định cụ thể như sau:

 • 4252 Phạt vi phạm giao thông.
 • 4253 là vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do ngành Hải quan thực hiện.
 • 4254 là vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.
 • 4255 Phạt về vi phạm chế độ kế toán – thống kê.
 • 4257 là phạt vi phạm bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, 4258 là bảo vệ rừng.
 • 4261 là phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.
 • 4262 là phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, văn hoá.
 • 4263 là phạt vi phạm hành chính về trật tự, an ninh và quốc phòng.
 • 4264 là tiểu mục nộp thuế phạt KD trái pháp luật do ngành Thuế thực hiện.
 • 4265 là mã phạt kinh doanh trái pháp luật do ngành Hải quan thực hiện.
 • 4266 là phạt kinh doanh trái pháp luật do ngành khác thực hiện.
 • 4267 là phạt vi phạm trật tự đô thị và 4299 là phạt vi phạm khác.

9. Mã tiểu mục khác

 • Mã tiểu mục tiền chậm nộp khác: 4943
 • Mã tiểu mục tiền chậm nộp các loại thuế khác: 4944

Mã tiểu mục nộp thuế doanh nghiệp

Mã tiểu mục (mã NDKT) doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ tài chính cung cấp

(Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016)

 Mã số MụcMã s Tiu mụcTÊN GỌIGhi chú
I. PHN THU
Nhóm 0110: THU THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ
Tiểu nhóm 0111:Thuế thu nhập và thu nhập sau thuế thu nhập
Mục1000 Thuế thu nhập cá nhân
Tiểu mục1001Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công
1003Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân
1004Thuế thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân
1005Thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn (không gồm chuyển nhượng chứng khoán)
1006Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản
1007Thuế thu nhập từ trúng thưởng
1008Thuế thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
1012Thuế thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng khác trừ bất động sản
1014Thuế thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản
1015Thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
1049Thuế thu nhập cá nhân khác
Mục1050 Thuế thu nhập doanh nghiệp
Tiểu mục1052Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí)
1053Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản
1055Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn
1056Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí)
1057Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động xổ số kiến thiết
1099Khác
Tiểu nhóm 0112:Thuế sử dụng tài sn
Mục1400 Thu tiền sử dụng đất
Tiểu mục1401Đất được nhà nước giao
1405Đất xen kẹp (phần đất không đủ rộng để cấp đất theo dự án đầu tư)
1406Đất dôi dư (phần đất khi đo thực tế lớn hơn so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc so với diện tích đất được cấp có thẩm quyền giao)
1407Tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất do cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Nhà nước quản lý
1408Đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê
1411Đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất
1449Khác
Mục1550 Thuế tài nguyên
Tiểu mục1551Dầu, condensate (không kể thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng)
1552Nước thủy điện
1553Khoáng sản kim loại
1555Khoáng sản phi kim loại
1556Thủy, hải sản
1557Sản phẩm của rừng tự nhiên
1558Nước thiên nhiên khác
1561Yến sào thiên nhiên
1562Khí thiên nhiên (không kể thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng)
1563Khí than (không kể thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng)
1599Tài nguyên khoáng sản khác
Tiểu nhóm 0113: Thuế đvới hàng hóa và dịch vụ (gồm c xut khu, nhập khẩu)
Mục1700 Thuế giá tr gia tăng
Tiểu mục1701Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí)
1702Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
1704Thuế giá trị gia tăng từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (gồm cả thuế giá trị gia tăng thu đối với dầu, khí khai thác theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu, khí bán ra trong nước)
1705Thuế giá trị gia tăng từ hoạt động xổ số kiến thiết
1749Hàng hóa, dịch vụ khác
Mục1750 Thuế tiêu thụ đặc biệt
Tiểu mục1751Hàng nhập khẩu
1753Thuốc lá điếu, xì gà sản xuất trong nước
1754Rượu sản xuất trong nước
1755Ô tô dưới 24 chỗ ngồi sản xuất, lắp ráp trong nước
1756Xăng các loại sản xuất trong nước
1757Các dịch vụ, hàng hóa khác sản xuất trong nước
1758Bia sản xuất trong nước
1761Thuế tiêu thụ đặc biệt từ hoạt động xổ số kiến thiết
1762Thuốc lá, xì gà nhập khẩu bán ra trong nước
1763Rượu nhập khẩu bán ra trong nước
1764Xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi các loại nhập khẩu bán ra trong nước
1765Xăng các loại nhập khẩu bán ra trong nước
1766Các dịch vụ, hàng hóa khác nhập khẩu bán ra trong nước
1767Bia nhập khẩu bán ra trong nước
1799Khác
Mục1850 Thuế xut khẩu
Tiểu mục1851Thuế xuất khẩu
Mục1900 Thuế nhập khẩu
Tiểu mục1901Thuế nhập khẩu
Mục1950 Thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
Tiểu mục1951Thuế chống bán phá giá
1952Thuế chống trợ cấp
1953Thuế chống phân biệt đối xử
1954Thuế tự vệ
1999Thuế phòng vệ khác
Mục2000 Thuế bảo vệ môi trường
Tiểu mục2001Xăng sản xuất trong nước (trừ etanol)
2002Dầu Diezel sản xuất trong nước
2003Dầu hỏa sản xuất trong nước
2004Dầu mazut, dầu mỡ nhờn sản xuất trong nước
2005Than đá sản xuất trong nước
2006Dung dịch hydro, chloro, fluoro, carbon sản xuất trong nước
2007Túi ni lông sản xuất trong nước
2008Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước
2009Nhiên liệu bay sản xuất trong nước
2011Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước
2012Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước
2013Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước
2019Sản phẩm hàng hóa khác sản xuất trong nước
2021Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu
2041Xăng nhập khẩu bán ra trong nước
2042Nhiên liệu bay nhập khẩu bán ra trong nước
2043Diezel nhập khẩu bán ra trong nước
2044Dầu hỏa nhập khẩu bán ra trong nước
2045Dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn nhập khẩu bán ra trong nước
2046Than đá nhập khẩu bán ra trong nước
2047Các hàng hóa nhập khẩu khác bán ra trong nước
2048Sản phẩm, hàng hóa trong nước khác
2049Khác
Tiểu nhóm 0114: Thu phí và lệ phíMỗi mục phí, lệ phí chi tiết theo lĩnh vực được thu phí, lệ phí; mỗi tiểu lĩnh vực thu phí, lệ phí được bố trí một tiểu mục, vì vậy các khoản phí, lệ phí trong tiểu lĩnh vực đó đều hạch toán vào tiểu mục tương ứng.
Mục2750 L phí quản lý nhà nước liên quan đến quyn và nghĩa vụ của công dân
Tiểu mục2751Lệ phí quốc tịch
2752Lệ phí cấp hộ chiếu
2763Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
2766Lệ phí tòa án
2767Lệ phí đăng ký cư trú
2768Lệ phí cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân
2771Lệ phí hộ tịch
2772Lệ phí cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
2773Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi
2774Lệ phí cấp phép các tổ chức nuôi con nuôi
Mục2800 L phí quản lý nhà nước liên quan đến quyn sở hữu, quyền sử dụng tài sản
Tiểu mục2801Lệ phí trước bạ nhà đất
2802Lệ phí trước bạ ô tô
2803Lệ phí trước bạ tàu thủy, thuyền
2804Lệ phí trước bạ tài sản khác
2805Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất
2815Lệ phí cấp giấy phép xây dựng
2824Lệ phí trước bạ xe máy
2825Lệ phí trước bạ tàu bay
2826Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
2827Lệ phí quản lý phương tiện giao thông
2828Lệ phí trong lĩnh vực hàng hải
2831Lệ phí sở hữu trí tuệ
Mục2850 Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh
Tiểu mục2852Lệ phí đăng ký kinh doanh
2853Lệ phí về cấp chứng nhận, cấp bằng, cấp chứng chỉ, cấp phép, cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận, điều chỉnh giấy chứng nhận đối với các hoạt động, các ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật
2854Lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
2861Lệ phí đăng ký doanh nghiệp
2862Lệ phí môn bài mức (bậc) 1Mức (bậc) 1 là mức nộp lệ phí cao nht
2863Lệ phí môn bài mức (bậc) 2Mức (bậc) 2 là mức nộp lệ phí cao thứ hai.
2864Lệ phí môn bài mức (bậc) 3Mức (bậc) 3 là mức nộp l phí thấp nhất.
2865Lệ phí phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet
2866Lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng, đĩa có chương trình
2867Lệ phí chuyển nhượng chứng chỉ, tín chỉ giảm phát thải khí nhà kính
2868Lệ phí cấp tên định danh người gửi dùng trong hoạt động quảng cáo trên mạng
2871Lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng
2872Lệ phí đăng ký các quyền đối với tàu bay
Nhóm 0200: THU TỪ TÀI SN, ĐÓNG GÓP XÃ HỘI VÀ THU KHÁC
Tiểu nhóm 0115: Thu tiền bán tài sản nhà nước
Mục3200 Thu tiền bán hàng hóa, vật tư dự trữ Quốc gia
Tiểu mục3201Lương thực
3202Nhiên liệu
3203Vật tư kỹ thuật
3204Trang thiết bị kỹ thuật
3249Khác
Mục3300 Thu tin bán và thanh lý nhà thuộc sở hữu nhà nước
Tiểu mục3301Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước không gắn với chuyển mục đích sử dụng đất
3302Thanh lý nhà thuộc sở hữu nhà nước
3349Khác
Tiểu nhóm 0118: Thu tiền phạt và tịch thu
Mục4250 Thu tiền phạt
Tiểu mục4251Phạt vi phạm hành chính theo quyết định của Tòa án
4252Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
4253Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan hải quan
4254Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan thuế (không bao gồm phạt vi phạm hành chính đối với Luật thuế thu nhập cá nhân) Chậm nộp Tờ khai thuế
4261Phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường
4263Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an ninh, quốc phòng
4264Phạt vi phạm hành chính về kinh doanh trái pháp luật do ngành Thuế thực hiện
4265Phạt vi phạm hành chính về kinh doanh trái pháp luật do ngành Hải quan thực hiện
4267Phạt vi phạm hành chính về trật tự đô thị
4268Phạt vi phạm hành chính đối với Luật thuế thu nhập cá nhân Chậm nộp Tờ khai thuế TNCN
4271Tiền phạt do phạm tội theo quyết định của Tòa án
4272Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế quản lý.
4273Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan hải quan quản lý.
4274Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do Ủy ban nhân dân ban hành quyết định phạt
4275Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Ủy ban nhân dân ban hành quyết định phạt
4276Phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm
4277Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác
4278Phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác
4279Các khoản tiền khác từ xử phạt vi phạm hành chính
4299Phạt vi phạm khác
Tiểu nhóm 0122: Các khoản thu khác
Mục4900 Các khoản thu khác
Tiểu mục4901Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ của ngân sách
4902Thu hồi các khoản chi năm trước
4904Các khoản thu khác của ngành Thuế
4905Các khoản thu khác của ngành Hải quan
4906Tiền lãi thu được từ các khoản vay nợ, viện trợ của các dự án
4907Thu chênh lệch giá bán trái phiếu so với mệnh giá
4908Thu điều tiết từ sản phẩm lọc hóa dầu
4913Thu từ các quỹ của doanh nghiệp xổ số kiến thiết theo quy định
4914Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa
4917Tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân
4918Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)
4919Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí
4921Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép do cơ quan trung ương cấp phép
4922Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép
4923Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan trung ương cấp phép
4924Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan địa phương cấp phép
4925Tiền chậm nộp thuế tài nguyên dầu, khí (không kể tiền chậm nộp thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò khai thác dầu, khí)
4926Tiền chậm nộp thuế tài nguyên về dầu thô thu theo hiệp định, hợp đồng.
4927Tiền chậm nộp thuế tài nguyên khác còn lại.
4928Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa nhập khẩu
4929Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí
4931Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn lại
4932Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu
4933Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu bán ra trong nước.
4934Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn lại
4935Tiền chậm nộp thuế xuất khẩu
4936Tiền chậm nộp thuế nhập khẩu
4937Tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu
4938Tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước
4939Tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước khác còn lại
4941Tiền chậm nộp các khoản thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
4942Tiền chậm nộp đối với các khoản thu khác còn lại về dầu khí
4943Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý
4944Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý Tiền chậm nộp Tiền Lệ phí Môn bài
4945Tiền chậm nộp các khoản khác theo quy định của pháp luật do ngành hải quan quản lý
4946Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật do ngành khác quản lý
4947Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật do ngành khác quản lý
4949Các khoản thu khác (bao gồm các khoản thu nợ không được phản ảnh ở các tiểu mục thu nợ)

Tiểu mục nộp thuế thông dụng

Hướng dẫn ghi mã tiểu mục sao cho đúng

Cách 1

Để ghi được mã tiểu mục nộp thuế (mã nội dung kinh tế) trên giấy nộp tiền vào ngân sách của nhà nước. Các bạn cần phải kiểm tra xem mình đang nộp tiền gì: tiền phạt chậm nộp, tiền thuế…. Sau khi đã xác định thì các bạn tra cứu trên PHỤ LỤC III – DANH MỤC MÃ MỤC, TIỂU MỤC. Kèm theo nội dung Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của BTC.
Ví dụ:

 • Thuế môn bài bậc 2 là 2863.
 • Còn thuế GTGT hàng sản xuất và kinh doanh trong nước tiểu mục nộp thuế là 1701.
 • Và thuế TNCN thu nhập từ tiền lương và tiền công của người lao động Việt Nam là 1001.

Cách 2

Các bạn vào trực tiếp phần mềm HTKK để kiểm tra về mã nội dung kinh tế. Ví dụ, bạn muốn xem thuế GTGT, bạn đọc vào phần mềm HTKK. Tờ khai thuế GTGT và Chọn vào mục “In”. Tiếp đến là chọn mục “Xem trước”. Xem thông tin chi tiết tại góc phải bên dưới của mẫu tờ khai.
Hướng dẫn cách ghi:
Khi đi nộp thuế, những thông tin trên bảng kê nộp thuế. Còn gọi là Giấy nộp tiền vào ngân sách như Chương, NDKT (tiểu mục nộp thuế). Chúng ta ghi cụ thể như sau:

 • Chương: Nếu là DNTN thì chương 755; Công ty TNHH, Cổ phần thì Chương 754. Mã chương và mục chúng ta có thể kiểm tra thêm trong mục lục ngân sách nhà nước. Hoặc trong phần mềm HTKK khi làm xong tờ khai cũng có thể xem các thông tin bên dưới.
 • NDKT (Tiểu Mục): Ví dụ Thuế GTGT là 1701, thuế TNDN là 1052, Thuế Môn bài là 1801, 1802 … (tùy theo bậc thuế môn bài). Và phạt nộp thuế chậm là 4254,…

XEM THÊM: Kinh nghiệm quyết toán thuế TNCN mà bạn cần biết
Trên đây là các mã tiểu mục nộp thuế các loại thuế thông dụng thường xảy ra ở những doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành nghề thông thường.

5/5 - (100 bình chọn)