Home Học tiếng Anh Từ điển Tiêu hóa tiếng Anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Tiêu hóa tiếng Anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh, “Tiêu hóa” có nghĩa là “Digestion”.
Tiêu hóa “Digestion” là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.
– Khi tiêu hóa là danh từ phiên âm cách đọc như sau:
Digestion (n): Sự tiêu hóa /daɪˈdʒɛs.tʃən/
– Khi tiêu hóa là động từ phiên âm cách đọc như sau:
Digest (v): Tiêu hóa /daɪˈdʒest/

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến tiêu hóa và được dịch sang tiếng Việt.

 • Stomach /ˈstʌm.ək/: Dạ dày
 • Intestines /ɪnˈtes·tənz/: Ruột
 • Saliva /səˈlaɪ.və/: Nước miếng
 • Enzyme /ˈen.zaɪm/: Enzyme (chất men)
 • Acid /ˈæs.ɪd/: Axit
 • Bile /baɪl/: Mật
 • Pancreas /ˈpæŋ.kri.əs/: Tuyến tụy
 • Gallbladder /ˈgɔːl ˌblæd.ər/: Túi mật
 • Fiber /ˈfaɪ.bər/: Chất xơ
 • Probiotics /ˌproʊ.baɪˈɑː.t̬ɪks/: Vi sinh vật có lợi
 • Colon /ˈkoʊ.lən/: Ruột già

6 Câu có chứa từ “Digestion” với nghĩa là “Tiêu hóa” được dịch ra tiếng Việt.

 1. Digestion starts in the mouth, where saliva helps break down carbohydrates.
  → Quá trình tiêu hóa bắt đầu từ miệng, nơi nước miếng giúp phân giải tinh bột.
 2. The digestive system plays a crucial role in extracting nutrients from the food we eat.
  → Hệ tiêu hóa đóng một vai trò quan trọng trong việc rút chất dinh dưỡng từ thức ăn chúng ta ăn.
 3. Proper digestion is essential for the body to absorb and utilize the nutrients efficiently.
  Tiêu hóa đúng cách là quan trọng để cơ thể hấp thụ và sử dụng chất dinh dưỡng một cách hiệu quả.
 4. Enzymes in the stomach aid in the digestion of proteins into amino acids.
  → Chất men trong dạ dày hỗ trợ tiêu hóa protein thành axit amin.
 5. The small intestine is where most of the nutrient absorption occurs during digestion.
  → Ruột non là nơi hấp thụ nhiều nhất chất dinh dưỡng trong quá trình tiêu hóa.
 6.  Bile, produced by the liver, plays a key role in the digestion of fats.
  → Mật, được gan sản xuất, đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa chất béo.

Trên đây là bài viết của mình về tiêu hóa (Digestion) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ tiêu hóa trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM