Home Học tiếng Anh Từ điển Tiêu cực tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Tiêu cực tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “tiêu cực” được định nghĩa là “Negative” hoặc “Adverse”.
Tiêu cực là tính từ chỉ những hành động/ ý nghĩ kém lạc quan diễn ra trong não bộ.
Phiên âm cách đọc: Negative /ˈneɡətiv/.
Phiên âm cách đọc: Adverse  /ˈӕdvəːs/.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến tiêu cực.

 • Pessimistic /ˌpɛsɪˈmɪstɪk/: Bi quan
 • Detrimental /ˌdɛtrɪˈmɛntəl/: Gây hại
 • Unfavorable /ˌʌnˈfeɪvərəbl̩/: Không thuận lợi
 • Hostile /ˈhɒstaɪl/: Không thân thiện
 • Critical /ˈkrɪtɪkəl/: Chỉ trích
 • Downbeat /ˈdaʊnˌbit/: Buồn bã

4 Câu có chứa từ Negative hoặc Adverse trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

 1. Her negative attitude is affecting the team morale.
  →Thái độ tiêu cực của cô ấy đang ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của đội.
 2. The news had a negative impact on the stock market.
  →Thông tin đó tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đối với thị trường chứng khoán.5
 3. The medication may have adverse effects on some patients.
  →Thuốc có thể gây tác động tiêu cực đối với một số bệnh nhân.
 4. Ignoring feedback, especially negative feedback, is not advisable.
  →Việc bỏ qua những phản hồi, đặc biệt là những phản hồi tiêu cực là điều không nên.

Trên đây là bài viết của mình về tiêu cực (Negative hoặc Adverse ) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ tiêu cực trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM