Home Học tiếng Anh Từ điển Tiêu chảy cấp tiếng anh là gì ? Cách đọc chuẩn nhất

Tiêu chảy cấp tiếng anh là gì ? Cách đọc chuẩn nhất

“Tiêu chảy cấp” trong tiếng Anh, được gọi là “Acute diarrhea”.
Đây là một tình trạng nhanh chóng mất nước và chất dinh dưỡng thông qua phân, thường xuất hiện do nhiễm trùng hoặc thức ăn, gây ra triệu chứng như tiêu chảy, buồn nôn và đau bụng.
Phiên âm cách đọc Acute diarrhea /əˈkyut ˌdaɪəˈriə/.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến “Tiêu chảy cấp”

  • Diarrhea: /daɪəˈriə/ – Tiêu chảy
  • Dehydration: /diːˌhaɪˈdreɪʃən/ – Mất nước cơ thể
  • Stomach cramps: /ˈstʌmək kræmps/ – Đau bụng dưới
  • Nausea: /ˈnɔːziə/ – Buồn nôn
  • Vomiting: /ˈvɒmɪtɪŋ/ – Nôn mửa
  • Gastroenteritis: /ˌɡæstroʊˌɛntəˈraɪtɪs/ – Viêm dạ dày ruột
  • Bowel movements: /baʊəl ˈmuːvmənts/ – Sự điều tiện
  • Hydration: /haɪˈdreɪʃən/ – Sự cung cấp nước
  • Abdominal pain: /æbˈdɒmɪnl peɪn/ – Đau bụng
  • Fluid replacement: /fluːɪd rɪˈpleɪsmənt/ – Thay thế chất lỏng

6 Câu có chứa từ “Tiêu chảy cấp” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

1. If you experience acute diarrhea, it’s important to stay hydrated by drinking plenty of fluids.
-> Nếu bạn gặp tiêu chảy cấp, việc quan trọng là duy trì sự cung cấp nước bằng cách uống đủ nước.

2. Acute diarrhea can be caused by viral or bacterial infections, leading to frequent and watery bowel movements.
-> Tiêu chảy cấp có thể do nhiễm virut hoặc vi khuẩn gây ra, dẫn đến sự điều tiện thường xuyên và nước.

3. Avoid dairy and spicy foods during episodes of acute diarrhea, as they can exacerbate digestive discomfort.
-> Tránh thực phẩm có chứa sữa và cay nồng trong những thời kỳ tiêu chảy cấp, vì chúng có thể làm tăng cường sự bất tiện trong quá trình tiêu hóa.

4. Medications may be prescribed to alleviate symptoms and shorten the duration of acute diarrhea.
-> Có thể kê đơn thuốc để giảm nhẹ các triệu chứng và rút ngắn thời gian của tiêu chảy cấp.

5. The World Health Organization emphasizes the importance of oral rehydration therapy for managing acute diarrhea worldwide.
-> Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh tầm quan trọng của liệu pháp tái hấp thụ qua đường miệng để quản lý tiêu chảy cấp trên toàn thế giới.

6. If you suspect food poisoning is the cause of acute diarrhea, it’s crucial to identify and avoid the contaminated food source.
-> Nếu bạn nghi ngờ nhiễm độc thực thực phẩm là nguyên nhân của tiêu chảy cấp, việc quan trọng là xác định và tránh nguồn thực phẩm bị nhiễm bẩn.

Qua bài viết trên mà chúng tôi chia sẻ cho bạn, hy vọng nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về từ vựng “Tiêu chảy cấp” và các từ liên quan trong tiếng anh. Chúc bạn học tốt nhé!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM