Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 9 Project (trang 101) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 9 Project (trang 101) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 9 Project (trang 101) – Global Success có đáp án

Bài viết này cung cấp gợi ý chi tiết cho bài tập Unit 9: Project trong sách Tiếng Anh lớp 7 – Global Success (Trang 101). Nội dung được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng nhằm hỗ trợ các bạn học sinh hiểu rõ và học tập một cách hiệu quả về nội dung của chương trình.

Work in groups. 

Làm việc theo nhóm

1. Think of a new festival that you would like to celebrate. Discuss the following points:

(Hãy nghĩ về một lễ hội mới mà bạn muốn tổ chức. Thảo luận về những điểm sau:)

– Name of the festival (Tên lễ hội)

– Time and place of the festival (Thời gian và địa điểm của lễ hội)

– Festival activities (Các hoạt động tại lễ hội)

2. Draw pictures of the new festival or cut out pictures from magazines.

(Vẽ hình ảnh về lễ hội mới hoặc cắt hình ảnh từ tạp chí.)

3. Present your festival to the class.

(Trình bày về lễ hội của bạn trước lớp.)

4. Vote for the best festival.

(Bình chọn cho lễ hội hay nhất.)

Bài làm tham khảo:

Festival Name: Enchanting Light Festival

Time and Place of the Festival: This festival will be held at the end of May each year, welcoming the vibrant summer season. The venue will be a spacious park, providing ample space for diverse activities and attracting a large crowd of participants.

Festival Activities:

  1. Glowing Candle Lights: The entire park will be adorned with thousands of glowing candle lights, creating a warm and romantic atmosphere. Participants can purchase and place their own candle lights to contribute to the collective glow.
  2. Creative Light Art Performances: Street artists and light performers will showcase lively performances, using light and music to create captivating experiences.
  3. LED Light Innovation Competition: Teams and individuals can participate in a competition to create innovative light art using LED lights. Outstanding works will be displayed in an exhibition area.
  4. Artistic Light Market: The market area will provide an opportunity for local artists and vendors to exhibit and sell light-related art products, LED lights, and artistic decorations.
  5. Light Music Night: The highlight of the festival will be an extravagant night of music featuring lights, special effects, and enchanting performances, creating a stylish and magical entertainment space.

The Enchanting Light Festival will be an opportunity for the community to connect, enjoy art, and experience a lively and creative environment full of wonder.

Tạm dịch:

Tên Lễ Hội: Hội Ánh Sáng Kỳ Diệu

Thời Gian và Địa Điểm của Lễ Hội: Lễ hội này sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5 hàng năm, để chào đón mùa hè tươi vui. Địa điểm sẽ là một công viên rộng lớn, nơi có đủ không gian cho các hoạt động đa dạng và thu hút đông đảo người tham gia.

Các Hoạt Động Tại Lễ Hội:

  1. Đèn Nến Phát Sáng: Cả công viên sẽ được trang trí bằng hàng nghìn đèn nến, tạo ra không khí ấm áp và lãng mạn. Người tham gia có thể mua và đặt những chiếc đèn nến của họ để tham gia vào sự phát sáng chung.
  2. Biểu Diễn Nghệ Thuật Sáng Tạo: Nghệ sĩ đường phố và nghệ sĩ ánh sáng sẽ thực hiện các buổi biểu diễn nghệ thuật sống động, sử dụng ánh sáng và âm nhạc để tạo ra những trải nghiệm thú vị.
  3. Cuộc Thi Đèn LED Sáng Tạo: Các đội và cá nhân có thể tham gia cuộc thi tạo ra các sản phẩm nghệ thuật sáng tạo bằng đèn LED. Các tác phẩm nổi bật sẽ được trưng bày trong khu vực triển lãm.
  4. Chợ Đèn Nghệ Thuật: Khu vực chợ sẽ cung cấp cơ hội cho các nghệ sĩ và thương nhân địa phương trưng bày và bán các sản phẩm nghệ thuật liên quan đến ánh sáng, đèn LED, và trang trí nghệ thuật.
  5. Đêm Nhạc Ánh Sáng: Đỉnh điểm của lễ hội sẽ là một đêm nhạc hoành tráng với ánh sáng, âm nhạc, và hiệu ứng đặc biệt, tạo nên một không gian giải trí phong cách và đầy kỳ diệu.

Lễ hội Ánh Sáng Kỳ Diệu sẽ là một cơ hội cho cộng đồng để kết nối, tận hưởng nghệ thuật, và trải nghiệm không gian sống động và sáng tạo.

Hình ảnh lễ hội:

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.