Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 Unit 9 Looking back (trang 100) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 9 Looking back (trang 100) – Global Success có đáp án

Tiếng Anh 7 Unit 9 Looking back (trang 100) – Global Success có đáp án

Lời giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 9 “Looking back” trang 100, chủ đề “Festivals around the world” là một nguồn tài liệu quan trọng giúp các bạn nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết trong môn Tiếng Anh. Được biên soạn một cách tổng quan và chi tiết, lời giải này không chỉ giúp học sinh hiểu rõ nội dung của Unit 9 mà còn cung cấp các hướng dẫn chi tiết, giúp làm bài tập một cách hiệu quả.

Bài 1. Circle the correct words or phrases in brackets.

 Khoanh tròn các từ hoặc cụm từ đúng trong ngoặc.

1. There wasn’t a (light / fireworks) display on New Year’s Eve last year.

2. She was the best actress at the (Cannes Film Festival / music festival) last year

3. At Easter, children enjoy (painting / buying) Easter eggs.

4. People prepare (moon cakes / candy apples) for Halloween.

5. For (Thanksgiving / Tet), people have a feast with turkey, cornbread, and sweet potatoes.

Đáp án:

1. There wasn’t a fireworks display on New Year’s Eve last year. – Không có bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa năm ngoái.

2. She was the best actress at the Cannes Film Festival last year. – Cô ấy là nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Cannes năm ngoái.

3. At Easter, children enjoy painting Easter eggs. – Vào dịp Lễ Phục sinh, trẻ em thường thích thú với việc trang trí những quả trứng Phục sinh.

4. People prepare candy apples for Halloween. – Mọi người chuẩn bị táo kẹo vào Halloween.

5. For Thanksgiving, people have a feast with turkey, cornbread, and sweet potatoes. – Đối với Ngày Tạ ơn, mọi người thường tổ chức bữa tiệc với thịt gà, bánh ngô và khoai lang.

Bài 2: Complete each sentence by filling in the blank with a word or phrase in the box.

Hoàn thành mỗi câu bằng cách điền từ hoặc cụm từ trong hộp vào chỗ trống.

loats              costumes              bunny             gathering              lion dances

1. The best part of the Mid-Autumn Festival is the performance of _________.

2. There are flower _________ in the Tulip Festival.

3. We like to wear traditional _________ at Tet.

4. One of the symbols of Easter is the Easter _________.

5. The Twins Day Festival is the largest _________ for twins in the world.

Đáp án:

1. The best part of the Mid-Autumn Festival is the performance of lion dances. – Phần tuyệt vời nhất của Lễ Hội Trung thu là màn trình diễn múa lân.

2. There are flower floats in the Tulip Festival. – Tại Lễ hội Tulip, có những xe hoa trang trí bằng hoa.

3. We like to wear traditional costumes at Tet. – Chúng tôi thích mặc trang phục truyền thống vào dịp Tết.

4. One of the symbols of Easter is the Easter Bunny. – Một trong những biểu tượng của Lễ Phục sinh là Thỏ Phục sinh.

5. The Twins Day Festival is the largest gathering for twins in the world. – Lễ hội Ngày Sinh đôi là sự tập trung lớn nhất cho cặp sinh đôi trên toàn thế giới.

Bài 3: Choose the correct question A or B.

(Chọn câu đúng trong câu A hoặc câu B.)

1. A. Did you go to the Lim Festival yesterday?

   B. Are you go to the Lim Festival yesterday?

2. A. Are they always celebrate the festival in May?

   B. Do they always celebrate the festival in May?

3. A. Will you wear a costume for Halloween?

   B. Will do you wear a costume for Halloween?

4. A. Does he interest in joining the festival?

   B. Is he interested in joining the festival?

5. A. Do people listen to traditional songs at Hoi Mua Festival last year?

   B. Did people listen to traditional songs at Hoi Mua Festival last year?

Đáp án:

1. A

Did you go to the Lim Festival yesterday? (Hôm qua bạn có đi Hội Lim không?)

Giải thích: “yesterday” (hôm qua) nên sử dụng thì quá khứ đơn => Did you go …

2. B

Do they always celebrate the festival in May? (Họ luôn tổ chức lễ hội vào tháng Năm phải không?)

Giải thích: “always” (luôn luôn) nên sử dụng thì hiện tại đơn, chủ ngữ “they” số nhiều => Do they always celebrate …

3. A

Will you wear a costume for Halloween? (Bạn sẽ mặc một bộ trang phục lễ hội vào Halloween chứ?)

Giải thích: Sử dụng thì tương lai đơn => Will you wear …

4. B

Is he interested in joining the festival? (Anh ấy có quan tâm đến việc tham gia lễ hội không?)

Giải thích: “interested in joining” (quan tâm đến việc tham gia) nên sử dụng thì hiện tại tiếp diễn, chủ ngữ “he” số ít => Is he interested in joining …

5. B

Did people listen to traditional songs at Hoi Mua Festival last year? (Mọi người có nghe các bài hát truyền thống ở Hội Mùa vào năm ngoái không?)

Giải thích: “last year” (năm ngoái) nên sử dụng thì quá khứ đơn => Did people listen …

Bài 4: Answer the following questions about yourself.

Trả lời các câu hỏi sau đây về bản thân bạn.

1. Are you interested in festivals?

2. Do you eat banh chung at Tet?

3. Can you cook any traditional food?

4. Did you see a fireworks display last year?

5. Does your family gather together at Tet?

Đáp án:

1. Are you interested in festivals? (Bạn có hứng thú với các lễ hội không?)

   – Yes, I am. / No, I am not. (Có. / Không.)

2. Do you eat banh chung at Tet? (Bạn có ăn bánh chưng vào ngày Tết không?)

   – Yes, I do. / No, I don’t. (Có, mình có. / Không, mình không.)

3. Can you cook any traditional food? (Bạn có thể nấu món ăn truyền thống nào không?)

   – Yes, I can. / No, I can’t. (Có, mình có thể. / Không, mình không thể.)

4. Did you see a fireworks display last year? (Bạn có xem bắn pháo hoa vào năm ngoái không?)

   – Yes, I did. / No, I didn’t. (Có, mình đã đi. / Không, mình đã không đi.)

5. Does your family gather together at Tet? (Gia đình bạn có quây quần bên nhau vào dịp Tết không?)

   – Yes, we do. / No, we don’t. (Có, nhà mình có. / Không, nhà mình không.)

Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.